Trương Ngọc Ánh khiến đàn em "lu mờ" nhờ đầm lệch vai

Đăng lúc: Thứ hai - 14/12/2015 15:47 - Người đăng bài viết: admin
 

Vợ cũ Trần Bảo Sơn diện đầm lệch vai, khoe vẻ đẹp kiêu sa giữa dàn mỹ nhân Việt.

Mãn nhãn v?i váy ngàn ?ô c?a Tr??ng Ng?c Ánh

Tr??ng Ng?c Ánh vui m?ng tái ng? "tri k?" Quân Ph?m

Xu?t hi?n t?i bu?i g?p g? thân m?t v?i các ngh? s? là "??i s? trái tim" do Qu? Hi?u v? trái tim t? ch?c vào t?i qua (12/12), n? di?n viên Tr??ng Ng?c Ánh thu hút s? chú ý v?i phong cách váy d? h?i sang tr?ng, quy?n r?.

Tr??ng Ng?c Ánh khi?n ?àn em "lu m?" nh? ??m l?ch vai 1 Tr??ng Ng?c Ánh khi?n ?àn em "lu m?" nh? ??m l?ch vai 2Tr??ng Ng?c Ánh khi?n ?àn em "lu m?" nh? ??m l?ch vai 3

Tr??ng Ng?c Ánh n?i b?t t?i s? ki?n v?i chi?c váy màu xanh coban, ???c thi?t k? ki?u l?ch vai sành ?i?u.

Tr??ng Ng?c Ánh khi?n ?àn em "lu m?" nh? ??m l?ch vai 1 Tr??ng Ng?c Ánh khi?n ?àn em "lu m?" nh? ??m l?ch vai 2Tr??ng Ng?c Ánh khi?n ?àn em "lu m?" nh? ??m l?ch vai 6

Bà m? m?t con t? tin l?ng-xê vóc dáng thon g?n t?i s? ki?n thu hút nhi?u ng??i ??p showbiz.

Tr??ng Ng?c Ánh khi?n ?àn em "lu m?" nh? ??m l?ch vai 1 Tr??ng Ng?c Ánh khi?n ?àn em "lu m?" nh? ??m l?ch vai 2Tr??ng Ng?c Ánh khi?n ?àn em "lu m?" nh? ??m l?ch vai 9

Không ch? thành công trong l?nh v?c di?n xu?t, v? c? Tr?n B?o S?n còn ghi ?i?m nh? có nh?ng ?óng góp cho ho?t ??ng thi?n nguy?n.

Tr??ng Ng?c Ánh khi?n ?àn em "lu m?" nh? ??m l?ch vai 1 Tr??ng Ng?c Ánh khi?n ?àn em "lu m?" nh? ??m l?ch vai 2Tr??ng Ng?c Ánh khi?n ?àn em "lu m?" nh? ??m l?ch vai 12

Phong cách th?i trang sành ?i?u giúp Tr??ng Ng?c Ánh n?i b?t khi ?? dáng v?i ng??i m?u Kim Dung và Tr??ng Qu?nh Anh.

Tr??ng Ng?c Ánh khi?n ?àn em "lu m?" nh? ??m l?ch vai 1 Tr??ng Ng?c Ánh khi?n ?àn em "lu m?" nh? ??m l?ch vai 2Tr??ng Ng?c Ánh khi?n ?àn em "lu m?" nh? ??m l?ch vai 15

N? diên viên "H??ng Ga" tranh th? ch?p ?nh v?i ca s? ?oan Trang và di?n viên D??ng C?m Lynh.

Tr??ng Ng?c Ánh khi?n ?àn em "lu m?" nh? ??m l?ch vai 1 Tr??ng Ng?c Ánh khi?n ?àn em "lu m?" nh? ??m l?ch vai 2Tr??ng Ng?c Ánh khi?n ?àn em "lu m?" nh? ??m l?ch vai 18

C?u m?u Xuân Lan ?n m?c gi?n ?? ?i s? ki?n.

Tr??ng Ng?c Ánh khi?n ?àn em "lu m?" nh? ??m l?ch vai 1 Tr??ng Ng?c Ánh khi?n ?àn em "lu m?" nh? ??m l?ch vai 2Tr??ng Ng?c Ánh khi?n ?àn em "lu m?" nh? ??m l?ch vai 21

Các ngh? s? cùng t?o dáng, khoe phong cách ?n m?c cá tính.

Tr??ng Ng?c Ánh khi?n ?àn em "lu m?" nh? ??m l?ch vai 1 Tr??ng Ng?c Ánh khi?n ?àn em "lu m?" nh? ??m l?ch vai 2Tr??ng Ng?c Ánh khi?n ?àn em "lu m?" nh? ??m l?ch vai 24

Ng?c Anh m?c áo dài tr?ng tinh khôi.

Tr??ng Ng?c Ánh khi?n ?àn em "lu m?" nh? ??m l?ch vai 1 Tr??ng Ng?c Ánh khi?n ?àn em "lu m?" nh? ??m l?ch vai 2Tr??ng Ng?c Ánh khi?n ?àn em "lu m?" nh? ??m l?ch vai 27

NTK Li Lam di?n trang ph?c t? do, phóng khoáng.

Tr??ng Ng?c Ánh khi?n ?àn em "lu m?" nh? ??m l?ch vai 1 Tr??ng Ng?c Ánh khi?n ?àn em "lu m?" nh? ??m l?ch vai 2Tr??ng Ng?c Ánh khi?n ?àn em "lu m?" nh? ??m l?ch vai 30

D??ng C?m Lynh sành ?i?u nh? môt ti?u th?.

Tr??ng Ng?c Ánh khi?n ?àn em "lu m?" nh? ??m l?ch vai 1 Tr??ng Ng?c Ánh khi?n ?àn em "lu m?" nh? ??m l?ch vai 2Tr??ng Ng?c Ánh khi?n ?àn em "lu m?" nh? ??m l?ch vai 33

?oan Trang luôn yêu thích ki?u ?n m?c cá tính.

Tr??ng Ng?c Ánh khi?n ?àn em "lu m?" nh? ??m l?ch vai 1 Tr??ng Ng?c Ánh khi?n ?àn em "lu m?" nh? ??m l?ch vai 2Tr??ng Ng?c Ánh khi?n ?àn em "lu m?" nh? ??m l?ch vai 36

B?o Thy di?n ?? gi?n d? v?n xinh ??p.

Tr??ng Ng?c Ánh khi?n ?àn em "lu m?" nh? ??m l?ch vai 1 Tr??ng Ng?c Ánh khi?n ?àn em "lu m?" nh? ??m l?ch vai 2Tr??ng Ng?c Ánh khi?n ?àn em "lu m?" nh? ??m l?ch vai 39

Ng??i m?u Kim Dung.

Tr??ng Ng?c Ánh khi?n ?àn em "lu m?" nh? ??m l?ch vai 1 Tr??ng Ng?c Ánh khi?n ?àn em "lu m?" nh? ??m l?ch vai 2Tr??ng Ng?c Ánh khi?n ?àn em "lu m?" nh? ??m l?ch vai 42

M? con Mai Thu Huy?n, Kyo York, Qu?nh Hoa và Tr??ng Qu?nh Anh.

Tr??ng Ng?c Ánh khi?n ?àn em "lu m?" nh? ??m l?ch vai 1 Tr??ng Ng?c Ánh khi?n ?àn em "lu m?" nh? ??m l?ch vai 2Tr??ng Ng?c Ánh khi?n ?àn em "lu m?" nh? ??m l?ch vai 45

Ca s? Akira Phan

Tr??ng Ng?c Ánh khi?n ?àn em "lu m?" nh? ??m l?ch vai 1 Tr??ng Ng?c Ánh khi?n ?àn em "lu m?" nh? ??m l?ch vai 2Tr??ng Ng?c Ánh khi?n ?àn em "lu m?" nh? ??m l?ch vai 48

MC Phan Anh c?ng có m?t t?i s? ki?n.

Tr??ng Ng?c Ánh khi?n ?àn em "lu m?" nh? ??m l?ch vai 1 Tr??ng Ng?c Ánh khi?n ?àn em "lu m?" nh? ??m l?ch vai 2Tr??ng Ng?c Ánh khi?n ?àn em "lu m?" nh? ??m l?ch vai 51

Á h?u Nguy?n Th? Loan

Qu? Hi?u v? trái tim ?ã t? ch?c bu?i g?p g? thân m?t v?i các ngh? s? là ??i s? trái tim vào t?i qua. Bu?i g?p m?t c?ng ??ng th?i là d?p k? ni?m ?ánh d?u c?t m?c Qu? Hi?u v? trái tim ?ã h? tr? th?c hi?n 1400 ca m? tim cho tr? em nghèo trên kh?p Vi?t Nam.

T?i bu?i g?p g?, di?n viên Chi B?o –Ch? t?ch H?i ??ng Qu?n lý Qu? - g?i l?i c?m ?n chân thành ??n các ??i s? trái tim là nh?ng ngh? s? ?ã và ?ang ti?p t?c ?óng góp, h? tr? cho Qu? trong su?t 5 n?m qua. Nam di?n viên mong mu?n s? ti?p t?c nh?n ???c s? ??ng hành c?a xã h?i nh?m xây d?ng và phát tri?n c?ng ??ng Hi?u v? trái tim trên toàn qu?c. Anh c?ng nh?n m?nh vai trò r?t quan tr?ng c?a các ??i s? trái tim, nh?ng ng??i s? tr?c ti?p giúp k?t n?i c?ng ??ng t?i m?i ??a ph??ng.­­­

Con s? 1400 ca m? tim là m?t trong nh?ng k?t qu? n?i b?t, ?ánh d?u s? n? l?c và phát tri?n không ng?ng c?a c?ng ??ng Hi?u v? trái tim, trong ?ó Qu? Hi?u v? trái tim là c?u n?i b?n v?ng giúp k?t n?i các ??i s?, các cá nhân, t? ch?c, doanh nghi?p trong và ngoài n??c ??n ???c g?n h?n v?i nh?ng hoàn c?nh b?t h?nh c?a các tr? em m?c b?nh tim b?m sinh trên trên kh?p c? n??c và r?t nhi?u nh?ng hoàn c?nh khó kh?n c?n ???c ?i?u tr?, h? tr? khác.


Nguồn tin: www.eva.vn
Từ khóa:

quỳnh hoa

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Danh mục tin

Hỗ trợ online

Hoàng Dung
0977 068 793 - 0962 838 739

Mạng xã hội

Tin mới

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 48
  • Hôm nay: 849
  • Tháng hiện tại: 30,297
  • Tổng lượt truy cập: 3,183,364
thiet ke website

giftcard