Phạm Hương giải thích về hình ảnh "bon chen" tại HHHV

Đăng lúc: Thứ năm - 10/12/2015 07:15 - Người đăng bài viết: admin
 

"Tất cả mọi người đều cạnh tranh nhau khốc liệt, không riêng gì Phạm Hương. Bản thân mình nếu không thông minh và bản lĩnh thì sẽ chẳng bao giờ đứng được hàng đầu" - Phạm Hương cho biết

Ph?m H??ng t?t kh?i Top 3 ng??i ??p nh?t t?i HHHV 2015

Ph?m H??ng b?t ng? khoe gi?ng hát trên kênh truy?n hình FOX

Ph?m H??ng tr? tài nói ti?ng Anh nh? ng??i M?

Chuy?n ít ai bi?t v? trang ph?c dân t?c thi HHHV c?a Ph?m H??ng

Ph?m H??ng – ??i di?n Vi?t Nam t?i Miss Universe 2015 nh?ng ngày qua ?ã th? hi?n r?t t?t và nh?n ???c s? c? v? nhi?t tình c?a công chúng n??c nhà l?n qu?c t?. Ph?m H??ng cùng v?i Hoa h?u Brazil và M? ???c nhi?u ng??i cho là nh?ng thí sinh có th? “?e d?a” các ??i th? khác vì s?c hút ??c bi?t.

Tuy nhiên, m?i ?ây, trên m?ng xã h?i ?ã xu?t hi?n m?t ?o?n clip gây tranh cãi v? hành ??ng Ph?m H??ng tách hàng, ?i nhanh ?? giành ???c v? trí ch?p ?nh ??p cùng ???ng kim Hoa h?u Hoàn v? 2014.

Tr??c nh?ng l?i bàn tán c?a d? lu?n, Ph?m H??ng ?ã có nh?ng chia s? chân tình v?i phóng viên.

Video ghi l?i hình ?nh "bon chen" gây tranh cãi c?a Ph?m H??ng (Ph?m H??ng tách hàng ? giây 46- 48):

B?mSUBSCRIBEngay ?? chia s? video này trên youtube:  

- Chào Ph?m H??ng! B?n có th? cho bi?t c?m ngh? hi?n t?i c?a mình, khi mà Miss Universe ?ang ngày càng tr? nên kh?c li?t?

Miss Universe – Hoa h?u Hoàn v? là m?t cu?c chi?n kh?c li?t, và Ph?m H??ng luôn luôn chi?n ??u vì t?t c?. Ch? có nh?ng ng??i trong cu?c m?i hi?u rõ c?n k? ???c s? tình và bi?t ph?i làm gì, c? g?ng nh? th? nào m?i là ?úng.

B?n thân Ph?m H??ng ch?a bao gi? c?m th?y th?t v?ng hay m?t ni?m tin vào chính mình.

Ph?m H??ng gi?i thích v? hình ?nh "bon chen" t?i HHHV 1 Ph?m H??ng gi?i thích v? hình ?nh "bon chen" t?i HHHV 2Ph?m H??ng gi?i thích v? hình ?nh "bon chen" t?i HHHV 3

Hành ??ng Ph?m H??ng tách hàng, ?i nhanh ?? giành ???c v? trí ch?p ?nh ??p cùng ???ng kim Hoa h?u Hoàn v? 2014.

- Ph?m H??ng ngh? th? nào khi nhi?u ng??i không ??ng tình v?i vi?c Ph?m H??ng t? ý tách hàng, di chuy?n nhanh ?? có ???c v? trí ??p lúc ch?p ?nh?

Vi?c mà m?i ng??i cho r?ng Ph?m H??ng t? ý tách hàng, di chuy?n nhanh ?? có ???c v? trí ??p ch?p ?nh là không chính xác, ?ó ch? là m?t ph?n mà m?i ng??i có th? nhìn th?y ???c.

T?t c? m?i ng??i ??u c?nh tranh nhau kh?c li?t, không riêng gì Ph?m H??ng. B?n thân mình n?u không thông minh và b?n l?nh thì s? ch?ng bao gi? ??ng ???c hàng ??u.

Ph?m H??ng gi?i thích v? hình ?nh "bon chen" t?i HHHV 1 Ph?m H??ng gi?i thích v? hình ?nh "bon chen" t?i HHHV 2Ph?m H??ng gi?i thích v? hình ?nh "bon chen" t?i HHHV 6

Hình ?nh Ph?m H??ng n?i b?t gi?a 'r?ng' ng??i ??p

- Trong các cu?c thi s?c ??p, nh?ng thông tin h?u tr??ng luôn làm công chúng quan tâm, ví d? nh? vi?c thí sinh “ch?i x?u”, tìm cách hãm h?i nhau. ? sân ch?i Miss Universe 2015, Ph?m H??ng có b?t g?p ?i?u ?ó?

? Hoa h?u Hoàn v? 2015, Ph?m H??ng tham gia thi ??u v?i m?t tinh th?n r?t v?n minh, và m?i ng??i c?ng th?. Ph?m H??ng ch?a nh?n th?y nh?ng tiêu c?c nào x?y ra...

Vì các ho?t ??ng c?a cu?c thi l?i b?t ??u, Ph?m H??ng ph?i tr? l?i và "chi?n ??u". Ph?m H??ng h?a s? ti?p t?c chia s? v?i m?i ng??i nh?ng thông tin b? ích nh?t.

- C?m ?n Ph?m H??ng ?ã dành th?i gian quý báu c?a mình cho cu?c trò chuy?n này. Chúc Ph?m H??ng g?t hái ???c nhi?u thành công!

Ph?m H??ng gi?i thích v? hình ?nh "bon chen" t?i HHHV 1 Ph?m H??ng gi?i thích v? hình ?nh "bon chen" t?i HHHV 2Ph?m H??ng gi?i thích v? hình ?nh "bon chen" t?i HHHV 9

Ph?m H??ng cho r?ng mình và các ??i th? ??u có tinh th?n chi?n ??u r?t v?n minh


Nguồn tin: www.eva.vn
Từ khóa:

chân tình, cặn kẽ

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Danh mục tin

Hỗ trợ online

Hoàng Dung
0977 068 793 - 0962 838 739

Mạng xã hội

Tin mới

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 5
  • Hôm nay: 1,688
  • Tháng hiện tại: 31,782
  • Tổng lượt truy cập: 3,184,849
thiet ke website

giftcard