3 đối thủ của Phạm Hương tại HHHV bị rò rỉ ảnh nóng

Đăng lúc: Thứ bảy - 12/12/2015 04:50 - Người đăng bài viết: admin
 

Những tấm hình nhạy cảm vừa bị rò rỉ có thể khiến 3 đối thủ của Phạm Hương đánh mất lợi thế.

Ph?m H??ng gi?i thích v? hình ?nh 'bon chen' t?i HHHV

Ph?m H??ng t?t kh?i Top 3 ng??i ??p nh?t t?i HHHV 2015

Ph?m H??ng xu?t s?c v??t qua th? thách ??u tiên t?i HHHV 2015

Nh?ng ng??i quan tâm ??n cu?c thi Hoa h?u Hoàn v? 2015 ?ang b? choáng váng v?i thông tin xu?t hi?n ?nh nóng c?a thí sinh hoa h?u hoàn v?.

Liên ti?p nh?ng b?c ?nh nh?y c?m c?a các thí sinh ??n t? Australia, Peru và Venezuela ?ã b? rò r? trên m?ng xã h?i và b? dân m?ng truy?n tay nhau. ?ây chính là 3 ??i th? c?a Ph?m H??ng ? th?i ?i?m hi?n t?i.

?i?u ?áng nói là 3 ng??i ??p này ??u ???c ?ánh giá khá cao t?i cu?c thi Hoa h?u hoàn v? n?m nay và ??u ?ang n?m trong danh sách top 10 ng??i ??p bình ch?n nhi?u nh?t, trong ?ó Hoa h?u Australia ?ang gi? v?ng v? trí ??u b?ng.

3 ??i th? c?a Ph?m H??ng t?i HHHV b? rò r? ?nh nóng 1 3 ??i th? c?a Ph?m H??ng t?i HHHV b? rò r? ?nh nóng 23 ??i th? c?a Ph?m H??ng t?i HHHV b? rò r? ?nh nóng 3

3 ng??i ??p t?ng b? rò r? ?nh nóng ?ang ???c ?ánh giá khá cao t?i cu?c thi Hoa h?u Hoàn v? n?m nay

??u tiên là s? vi?c l? ?nh "nóng" c?a ng??i ??p Australia, Monika Radulovic, c?ng là cô gái ?ang ???c ??t nhi?u k? v?ng dành ???c v??ng mi?n Hoa h?u n?m nay.

Nh?ng b?c ?nh bán nude c?a cô trên m?t trang t?p chí ??ng tính n? v?i nhi?u t? th? g?i c?m ?ã b? phát tán m?t cách chóng m?t vào ??u tu?n tr??c. Trong m?t b?c hình, Monika Radulovic còn ?? l? c? nguyên ph?n ng?c tr?n tr?i.

3 ??i th? c?a Ph?m H??ng t?i HHHV b? rò r? ?nh nóng 1 3 ??i th? c?a Ph?m H??ng t?i HHHV b? rò r? ?nh nóng 23 ??i th? c?a Ph?m H??ng t?i HHHV b? rò r? ?nh nóng 6

3 ??i th? c?a Ph?m H??ng t?i HHHV b? rò r? ?nh nóng 1 3 ??i th? c?a Ph?m H??ng t?i HHHV b? rò r? ?nh nóng 23 ??i th? c?a Ph?m H??ng t?i HHHV b? rò r? ?nh nóng 9

Nh?ng b?c ?nh g?n nh? tr?n tr?i c?a Monika Radulovic trên m?t trang t?p chí ??ng tính n? gây xôn xao d? lu?n

Ti?p theo ?ó là s? v? l? ?nh nh?y c?m gây xôn xao c?a 2 ng??i ??p ??n t? Venezuela và Peru. Cô gái cô gái 21 tu?i Mariana Jimenez, ??n t? Venezuela ?ang ??ng th? 9 trong b?ng x?p h?ng bình ch?n trên fanpage c?a Miss Universe tuy nhiên, s? c? l?n này có th? khi?n cô m?t ?i?m.

Th?i ?i?m v?a m?i ??ng quang Hoa h?u Venezuela, Mariana Jimenez ?ã b? phát tán nh?ng b?c ?nh tr?n tr?i bên c?nh các m?u nam và m?u n?. Tuy nhiên, ?ây là lo?t ?nh ???c công b? công khai b?i nó n?m trong m?t chi?n d?ch ch?ng HIV mà ng??i ??p tham gia 2 n?m tr??c ?ây.

Ban t? ch?c cu?c thi Hoa h?u Venezuela th?i ?i?m ?ó c?ng ?ã lên ti?ng b?o v? ng??i ??p và cho r?ng "Truy?n thông ?ã thi?u khách quan và chuyên nghi?p khi l?t tung l?i nh?ng t?m hình này nh?m h? b? và ?nh h??ng t?i nhi?u ng??i khác.

Hoa h?u Mariana Jimenez là Hoa h?u th? thao n?m 2012 và t? ch?c chúng tôi ?ng h? nh?ng hành ??ng nhân v?n mà cô ?y ?ã tham gia. Cô ?y là m?t ng??i có n?n t?ng ??o ??c t?t".

3 ??i th? c?a Ph?m H??ng t?i HHHV b? rò r? ?nh nóng 1 3 ??i th? c?a Ph?m H??ng t?i HHHV b? rò r? ?nh nóng 23 ??i th? c?a Ph?m H??ng t?i HHHV b? rò r? ?nh nóng 12

Nh?ng b?c ?nh nóng mà Mariana Jimenez ch?p cho m?t chi?n d?ch ??y lùi HIV ?ã b? x?i l?i sau khi cô ??ng quang Hoa h?u Venezuela t?ng khi?n ng??i ??p r?i vào vòng xoáy d? lu?n

Thí sinh hoa h?u b? l? ?nh nóng th? ba là Laura Sopya, ??n t? Peru. Cô ?ang là ng??i th? 3 có l??t bình ch?n cao nh?t trên fanpage c?a Miss Universe. Tuy nhiên, Mariana Jimenez c?ng t?ng b? phát tán nh?ng b?c ?nh "nóng" nh?y c?m gây tranh cãi.

3 ??i th? c?a Ph?m H??ng t?i HHHV b? rò r? ?nh nóng 1 3 ??i th? c?a Ph?m H??ng t?i HHHV b? rò r? ?nh nóng 23 ??i th? c?a Ph?m H??ng t?i HHHV b? rò r? ?nh nóng 15

3 ??i th? c?a Ph?m H??ng t?i HHHV b? rò r? ?nh nóng 1 3 ??i th? c?a Ph?m H??ng t?i HHHV b? rò r? ?nh nóng 23 ??i th? c?a Ph?m H??ng t?i HHHV b? rò r? ?nh nóng 18

?ang n?m gi? nhi?u l?i th? nh?ng vi?c rò r? ?nh "nóng" tr??c gi? khai màn c?a 3 ng??i ??p Australia, Peru và Venezuela có th? s? ?nh h??ng ??n hình ?nh c?a h?.


Nguồn tin: www.eva.vn
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Danh mục tin

Hỗ trợ online

Hoàng Dung
0977 068 793 - 0962 838 739

Mạng xã hội

Tin mới

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 47
  • Hôm nay: 855
  • Tháng hiện tại: 30,303
  • Tổng lượt truy cập: 3,183,370
thiet ke website

giftcard