Top 3 chiếc áo khoác không nên tiếc tiền mua của NTK Việt

Đăng lúc: Thứ tư - 02/12/2015 15:47 - Người đăng bài viết: admin
 

Danh tiếng không phải là tất cả, thời trang là xu hướng và những cảm quan thẩm mỹ lẫn công năng sử dụng.

T? tin ?ón gió ?ông cùng chi?c áo khoác k? quy?n r?

Tr? trung và tràn ??y n?ng l??ng v?i áo khoác neon

Alicia Keys yêu thích áo khoác c?a hai nhà thi?t Vi?t

Nh?ng ki?u áo khoác ch? em không nên ti?c ti?n mua s?m

Các thi?t k? trong n??c ?ang ngày càng kh?ng ??nh ???c ti?ng nói riêng, góp ph?n t?o nên di?n m?o th?i trang phong phú h?n. Nh?ng ng??i yêu th?i trang sành ?i?u Vi?t Nam gi? ?ây ?ã tìm ??n các tên tu?i thi?t k? trong n??c ngày m?t nhi?u h?n. B?i các nhà thi?t k? Vi?t không ch? ?ón ???c xu h??ng mà còn có k? thu?t t?t và gu th?m m? ??c ?áo.

G?n ?ây, chi?c áo khoác ??c s?c c?a NTK Võ Công Khanh và Tr??ng Thanh Long ???c n? ca s? Alicia Key l?a ch?n và yêu thích ?ã ph?n nào nói lên s?c hút và ti?m n?ng th?i trang Vi?t.

Còn r?t nhi?u NTK tr?, ??y ?am mê, m?i mùa l?i cho ra nh?ng s?n ph?m ch?t l??ng h?o h?ng, mà b?t c? tín ?? th?i trang nào c?ng khó lòng b? qua.

Hãy cùng ng?m và c?m nh?n Top 3 chi?c áo khoác không nên ti?c ti?n mua c?a các NTK Vi?t!

1. Trend coat thanh l?ch c?a Lâm Gia Khang

NTK tr? Lâm Gia Khang ?ang ???c ?ông ??o ng??i yêu th?i trang ?ón nh?n. Các thi?t k? thanh l?ch, n? tính làm say mê lòng ng??i c?a anh khi?n hàng lo?t ng??i ??p n?i ti?ng ph?i "rung ??ng".

Chi?c áo khoác mong manh mà ??y thu hút ???c sáng t?o t? dáng trend coat kinh ?i?n c?a Lâm Gia Khang nh? dát lên ng??i m?c nét sang tr?ng, phú quý. M?u áo có ph?n lá c? b? b?n l?n, ?ai th?t eo kinh ?i?n, ??c bi?t là ph?n t?a v?i hai bên cánh tay áo th?t s? thu hút.

Top 3 chi?c áo khoác không nên ti?c ti?n mua c?a NTK Vi?t 1 Top 3 chi?c áo khoác không nên ti?c ti?n mua c?a NTK Vi?t 2Top 3 chi?c áo khoác không nên ti?c ti?n mua c?a NTK Vi?t 3

Lâm Gia Khang trình di?n thi?t k? áo khoác thanh l?ch c?a mình t?i Elle Fashion Show 2015.

Top 3 chi?c áo khoác không nên ti?c ti?n mua c?a NTK Vi?t 1 Top 3 chi?c áo khoác không nên ti?c ti?n mua c?a NTK Vi?t 2Top 3 chi?c áo khoác không nên ti?c ti?n mua c?a NTK Vi?t 6

Thi?t k? thanh l?ch ng?t ngào trong b? ?nh look book chính th?c.

Top 3 chi?c áo khoác không nên ti?c ti?n mua c?a NTK Vi?t 1 Top 3 chi?c áo khoác không nên ti?c ti?n mua c?a NTK Vi?t 2Top 3 chi?c áo khoác không nên ti?c ti?n mua c?a NTK Vi?t 9

Hoa h?u ??ng Thu Th?o m? màng trong thi?t k? màu ngà c?a Lâm Gia Khang.

Top 3 chi?c áo khoác không nên ti?c ti?n mua c?a NTK Vi?t 1 Top 3 chi?c áo khoác không nên ti?c ti?n mua c?a NTK Vi?t 2Top 3 chi?c áo khoác không nên ti?c ti?n mua c?a NTK Vi?t 12

Ca s? Ph??ng Linh d?u dàng, bí ?n và quy?n r? khôn t?

2. Áo choàng dài c?a ??ng H?i Y?n

NTK ??ng H?i Y?n g?n ?ây tung ra m?u áo choàng dài "siêu sang". Chi?c áo c?ng cáp, phom dáng ??n gi?n nh?ng v?n tôn sùng nét m?m t? nhiên c?a ???ng lá c? hay v?t áo m?nh mai. Chi?u dài c?a chi?c áo giúp ng??i m?c t? tin trong nh?ng ngày ?ông l?nh giá.

N?u nh? chi?c áo khoác c?a Lâm Gia Khang dành cho nh?ng ??t se l?nh, hay th?i ti?t ph??ng nam mát m? cu?i n?m thì áo choàng dài c?a ??ng H?i Y?n th?c s? là l?a ch?n hoàn h?o cho mùa ?ông kh?c nghi?t c?a mi?n b?c.

Ngay sau khi ra m?t, áo choàng dài c?a ??ng H?i Y?n ?ã khi?n gi?i showbiz "choáng ng?p". Hà H?, Jennifer Ph?m và r?t nhi?u m? nhân khác ?ã mau chóng s?m nó v? t? ?? c?a mình. ?ây ???c gi?i m? ?i?u ?ánh giá là chi?c áo khoác ?áng ???c mua s?m nh?t mùa l?nh n?m nay c?a làng th?i trang Vi?t.

Top 3 chi?c áo khoác không nên ti?c ti?n mua c?a NTK Vi?t 1 Top 3 chi?c áo khoác không nên ti?c ti?n mua c?a NTK Vi?t 2Top 3 chi?c áo khoác không nên ti?c ti?n mua c?a NTK Vi?t 15

Áo choàng dài màu ?? trong look book c?a ??ng H?i Y?n.

Top 3 chi?c áo khoác không nên ti?c ti?n mua c?a NTK Vi?t 1 Top 3 chi?c áo khoác không nên ti?c ti?n mua c?a NTK Vi?t 2Top 3 chi?c áo khoác không nên ti?c ti?n mua c?a NTK Vi?t 18

Thi?t k? áo khoác qua k?t h?p c?a ca s? H? Ng?c Hà.

Top 3 chi?c áo khoác không nên ti?c ti?n mua c?a NTK Vi?t 1 Top 3 chi?c áo khoác không nên ti?c ti?n mua c?a NTK Vi?t 2Top 3 chi?c áo khoác không nên ti?c ti?n mua c?a NTK Vi?t 21

Top 3 chi?c áo khoác không nên ti?c ti?n mua c?a NTK Vi?t 1 Top 3 chi?c áo khoác không nên ti?c ti?n mua c?a NTK Vi?t 2Top 3 chi?c áo khoác không nên ti?c ti?n mua c?a NTK Vi?t 24

Hoa h?u Jennifer Ph?m c?ng l?a ch?n chi?c áo khoác màu ?? này.

3. Áo khoác h?a ti?t c?a Võ Công Khanh và Tr??ng Thanh Long.

Hai tên tu?i thi?t k? Võ Công Khanh và Tr??ng Thanh Long, kh?ng ??nh "g?ng càng già càng cay" trong gi?i th?i trang Vi?t.

H? là nh?ng nhà thi?t k? ?ã thành danh và s?m ??nh hình phong cách riêng, chính vì v?y s?n ph?m làm ra không ch? có tính ?ng d?ng cao mà còn mang chi?u sâu và nét cá tính hi?m có.

Chi?c áo khoác d? màu oliu v?i ph?n h?a ti?t ??c s?c c?a hai NTK ?ã chinh ph?c hoàn toàn n? danh ca Alicia Keys.

Ngay sau khi "phát n?", "qu? bom cá tính" này ?ã n?m trong m? c?a r?t nhi?u cô gái, chàng trai sành ?i?u, chu?ng phong cách ??c "d?". Nó c?ng ???c các chuyên gia th?i trang ca t?ng là chi?c áo khoác "??nh" nh?t n?m 2015.

Top 3 chi?c áo khoác không nên ti?c ti?n mua c?a NTK Vi?t 1 Top 3 chi?c áo khoác không nên ti?c ti?n mua c?a NTK Vi?t 2Top 3 chi?c áo khoác không nên ti?c ti?n mua c?a NTK Vi?t 27

Chi?c áo khoác màu oliu c?a NTK Võ Công Khanh và Tr??ng Thanh Long.

Top 3 chi?c áo khoác không nên ti?c ti?n mua c?a NTK Vi?t 1 Top 3 chi?c áo khoác không nên ti?c ti?n mua c?a NTK Vi?t 2Top 3 chi?c áo khoác không nên ti?c ti?n mua c?a NTK Vi?t 30

H?a ti?t chi?c áo th?t ??c s?c và ?n t??ng.

Top 3 chi?c áo khoác không nên ti?c ti?n mua c?a NTK Vi?t 1 Top 3 chi?c áo khoác không nên ti?c ti?n mua c?a NTK Vi?t 2Top 3 chi?c áo khoác không nên ti?c ti?n mua c?a NTK Vi?t 33

Top 3 chi?c áo khoác không nên ti?c ti?n mua c?a NTK Vi?t 1 Top 3 chi?c áo khoác không nên ti?c ti?n mua c?a NTK Vi?t 2Top 3 chi?c áo khoác không nên ti?c ti?n mua c?a NTK Vi?t 36

Danh ca ng??i M?, Alicia Key ?ã vô cùng yêu thích thi?t k? này.


Nguồn tin: www.eva.vn
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Danh mục tin

Hỗ trợ online

Hoàng Dung
0977 068 793 - 0962 838 739

Mạng xã hội

Tin mới

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 80
  • Hôm nay: 1,688
  • Tháng hiện tại: 31,880
  • Tổng lượt truy cập: 3,184,947
thiet ke website

giftcard