Thời trang đối lập đầy thú vị của chị em Hà Nội - Sài Gòn

Đăng lúc: Thứ sáu - 11/12/2015 01:07 - Người đăng bài viết: admin
 

Giá lạnh ở Hà Nội và nắng rực rỡ ở Sài Gòn tạo nên thời trang đối lập thú vị .

Hà N?i xúng xính áo ?m, Sài Gòn váy ng?n thênh thang

Xem phái ??p Hà N?i, Sài Gòn cao tay x? trí màu ?en

Thích thú ng?m váy áo c?a phái ??p hai mi?n lúc giao mùa

Th?i trang ?ôi ??p mi?n chê c?a c?p m? con Sài Gòn

Th?i ti?t càng tr? l?nh, l?i càng mang thêm nhi?u h?ng thú m?c ??p cho ?a s? ng??i yêu th?i trang . Không ch? nh?ng chi?c áo khoác cá tính làm nên câu chuy?n m?c ??p, ?ôi khi nh?ng món ?? cá tính ??n ng?n ng? l?i làm nên chuy?n.

G?n d?p giáng sinh, Sài Gòn d?n mát m?, m?t s? ph? ki?n th?i trang giao mùa ???c ph? bi?n h?n ? Sài Gòn nh? boots ng?n, giày oxford...

Hà N?i tu?n qua ?ã tr?i qua nhi?u c?m xúc c?a mùa ?ông. T? giây phút b? ng? cho ??n kho?nh kh?c ??m mình trong cái rét th?c s? c?a mùa ?ông, phái ??p Hà thành ??u làm tròn tr?ng trách v?i th?i trang.

Hà N?i

??ng H?i Y?n mang t?i cách k?t h?p ng?u h?ng c?a b? ?? nhung thùng thình khi m?c ngoài áo choàng ?? và mang giày cao gót. Con m?t sành ?i?u c?a nhà thi?t k? tr? này khi?n nhi?u ng??i c?m th?y thú v?. 

Bên c?nh ?ó, phái ??p Hà N?i v?n làm ??p thanh l?ch cho ngày ?ông v?i áo trend coat, long vest...

Th?i trang ??i l?p ??y thú v? c?a ch? em Hà N?i - Sài Gòn 1 Th?i trang ??i l?p ??y thú v? c?a ch? em Hà N?i - Sài Gòn 2Th?i trang ??i l?p ??y thú v? c?a ch? em Hà N?i - Sài Gòn 3

NTK ??ng H?i Y?n mang t?i cái nhìn ng?u h?ng trong ngày m?a rét, b? ?? nhung màu ghi xám v?i áo choàng ?? và giày cao gót ?en.

Th?i trang ??i l?p ??y thú v? c?a ch? em Hà N?i - Sài Gòn 1 Th?i trang ??i l?p ??y thú v? c?a ch? em Hà N?i - Sài Gòn 2Th?i trang ??i l?p ??y thú v? c?a ch? em Hà N?i - Sài Gòn 6

?n t??ng ngày m?a v?i NTK tr?.

Th?i trang ??i l?p ??y thú v? c?a ch? em Hà N?i - Sài Gòn 1 Th?i trang ??i l?p ??y thú v? c?a ch? em Hà N?i - Sài Gòn 2Th?i trang ??i l?p ??y thú v? c?a ch? em Hà N?i - Sài Gòn 9

Th?i trang ??i l?p ??y thú v? c?a ch? em Hà N?i - Sài Gòn 1 Th?i trang ??i l?p ??y thú v? c?a ch? em Hà N?i - Sài Gòn 2Th?i trang ??i l?p ??y thú v? c?a ch? em Hà N?i - Sài Gòn 12

Trend coat giúp Ph??ng Chi, nhà thi?t k? trang s?c, có ???c v? thanh l?ch, t? tin.

Th?i trang ??i l?p ??y thú v? c?a ch? em Hà N?i - Sài Gòn 1 Th?i trang ??i l?p ??y thú v? c?a ch? em Hà N?i - Sài Gòn 2Th?i trang ??i l?p ??y thú v? c?a ch? em Hà N?i - Sài Gòn 15

Chi?c ba lô tr? thành m?t ph? ki?n làm sinh ??ng cho c? t?ng th?.

Th?i trang ??i l?p ??y thú v? c?a ch? em Hà N?i - Sài Gòn 1 Th?i trang ??i l?p ??y thú v? c?a ch? em Hà N?i - Sài Gòn 2Th?i trang ??i l?p ??y thú v? c?a ch? em Hà N?i - Sài Gòn 18

Thu H?ng có ???c k?t h?p ??n s?c v?i vi?c l?ng ghép áo long vest, áo c? l? và chân váy.

Th?i trang ??i l?p ??y thú v? c?a ch? em Hà N?i - Sài Gòn 1 Th?i trang ??i l?p ??y thú v? c?a ch? em Hà N?i - Sài Gòn 2Th?i trang ??i l?p ??y thú v? c?a ch? em Hà N?i - Sài Gòn 21

Áo choàng dài bên ngoài k?t h?p cùng các ph? ki?n ???c ph?i ?n ý.

Th?i trang ??i l?p ??y thú v? c?a ch? em Hà N?i - Sài Gòn 1 Th?i trang ??i l?p ??y thú v? c?a ch? em Hà N?i - Sài Gòn 2Th?i trang ??i l?p ??y thú v? c?a ch? em Hà N?i - Sài Gòn 24

S?n sàng cho c? ngày l?nh nh?t và ngày n?ng ?m.

Sài Gòn

Càng v? cu?i n?m, nh?ng chi?c qu?n skinny càng tr? l?i g?n g?i và ??y thi?t th?c. Phong cách thu ?ông n?ng ??ng ???c th?y qua các c?p ?ôi skinny - s? mi hay skinny- áo chui ??u...

Nh?ng ?ôi boots c? ng?n, giày oxford c?ng ???c d?p lên ngôi khi th?i ti?t ngày càng mát m? và không khi giáng sinh ng?p tràn.

Th?i trang ??i l?p ??y thú v? c?a ch? em Hà N?i - Sài Gòn 1 Th?i trang ??i l?p ??y thú v? c?a ch? em Hà N?i - Sài Gòn 2Th?i trang ??i l?p ??y thú v? c?a ch? em Hà N?i - Sài Gòn 27

Tr? trung, n?ng ??ng tuy?t ??i v?i skinny jeans và s? mi tr? trung.

Th?i trang ??i l?p ??y thú v? c?a ch? em Hà N?i - Sài Gòn 1 Th?i trang ??i l?p ??y thú v? c?a ch? em Hà N?i - Sài Gòn 2Th?i trang ??i l?p ??y thú v? c?a ch? em Hà N?i - Sài Gòn 30

K?t h?p ??n gi?n, quen thu?c nh?ng t?o h?ng kh?i...

Th?i trang ??i l?p ??y thú v? c?a ch? em Hà N?i - Sài Gòn 1 Th?i trang ??i l?p ??y thú v? c?a ch? em Hà N?i - Sài Gòn 2Th?i trang ??i l?p ??y thú v? c?a ch? em Hà N?i - Sài Gòn 33

G?n gàng, linh ho?t và ??y s?c s?ng...

Th?i trang ??i l?p ??y thú v? c?a ch? em Hà N?i - Sài Gòn 1 Th?i trang ??i l?p ??y thú v? c?a ch? em Hà N?i - Sài Gòn 2Th?i trang ??i l?p ??y thú v? c?a ch? em Hà N?i - Sài Gòn 36

Ch? Mai H??ng, m?t biên t?p viên làm ??p b?n r?n ch?n cho mình váy suông tr?ng và boots da l?n trong m?t ngày làm vi?c cu?i n?m.

Th?i trang ??i l?p ??y thú v? c?a ch? em Hà N?i - Sài Gòn 1 Th?i trang ??i l?p ??y thú v? c?a ch? em Hà N?i - Sài Gòn 2Th?i trang ??i l?p ??y thú v? c?a ch? em Hà N?i - Sài Gòn 39

Công vi?c b?n r?n v?i s? ?u tiên cho nh?ng trang ph?c ??n gi?n, ch?m phá thêm nh?ng ph? ki?n.

Th?i trang ??i l?p ??y thú v? c?a ch? em Hà N?i - Sài Gòn 1 Th?i trang ??i l?p ??y thú v? c?a ch? em Hà N?i - Sài Gòn 2Th?i trang ??i l?p ??y thú v? c?a ch? em Hà N?i - Sài Gòn 42

Cu?i n?m v?i m?t s? màu s?c h?a ti?t giáng sinh c?ng ???c yêu thích tr? l?i.

Th?i trang ??i l?p ??y thú v? c?a ch? em Hà N?i - Sài Gòn 1 Th?i trang ??i l?p ??y thú v? c?a ch? em Hà N?i - Sài Gòn 2Th?i trang ??i l?p ??y thú v? c?a ch? em Hà N?i - Sài Gòn 45

Ph??ng Anh yêu thích nét ??p vintage ??m ch?t cá tính qua t?ng k?t h?p c?a mình.

Th?i trang ??i l?p ??y thú v? c?a ch? em Hà N?i - Sài Gòn 1 Th?i trang ??i l?p ??y thú v? c?a ch? em Hà N?i - Sài Gòn 2Th?i trang ??i l?p ??y thú v? c?a ch? em Hà N?i - Sài Gòn 48

Cô nàng ch?n ghi và ?en v?i ph? ki?n màu s?m t?o nên nét c? ?i?n n? tính.


Nguồn tin: www.eva.vn
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Danh mục tin

Hỗ trợ online

Hoàng Dung
0977 068 793 - 0962 838 739

Mạng xã hội

Tin mới

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 84
  • Hôm nay: 1,688
  • Tháng hiện tại: 31,890
  • Tổng lượt truy cập: 3,184,957
thiet ke website

giftcard