Hà Nội xúng xính áo ấm, Sài Gòn váy ngắn thênh thang

Đăng lúc: Thứ hai - 30/11/2015 06:41 - Người đăng bài viết: admin
 

Thời trang hai miền đã đủ đầy khác biệt khi miền bắc chuyển đông lạnh, miền nam nắng ấm.

Xem phái ??p Hà N?i, Sài Gòn cao tay x? trí màu ?en

Thích thú ng?m váy áo c?a phái ??p hai mi?n lúc giao mùa

Phái ??p Hà N?i phóng khoáng và cá tính lúc giao mùa

Th?i trang ?ôi ??p mi?n chê c?a c?p m? con Sài Gòn

Mi?n b?c ?ón ??t l?nh ??u mùa v?i nhi?u thay ??i th?y ???c trong th?i trang . Có l? ?ây là th?i ?i?m ???c ?a s? phái ??p mong ch? ?? ???c "áo ??n áo kép". 

Nhi?u n?ng, nh?ng c?n m?a cu?i mùa gi?m d?n c??ng ??, th?i ti?t mát m? giúp ng??i yêu th?i trang ph??ng nam ti?p t?c các xu h??ng n?i b?t c?a n?m. ??ng th?i phái ??p n?i ?ây có th? h?c h?i, k?t h?p linh ho?t v?i nh?ng items thu ?ông.

Hà N?i

Tìm l?i chi?c áo khoác yêu thích mùa ?ông n?m tr??c hay di?n ngay chi?c áo len v?a mua t? nh?ng ??t hàng th?i trang ??u mùa rét... Ng??i yêu th?i trang Hà N?i v?n r?n ràng ?ón mùa m?i v?i nhi?u dáng v? tuy?t v?i.

Hà N?i xúng xính áo ?m, Sài Gòn váy ng?n thênh thang 1 Hà N?i xúng xính áo ?m, Sài Gòn váy ng?n thênh thang 2Hà N?i xúng xính áo ?m, Sài Gòn váy ng?n thênh thang 3

Nh?t Minh di?n áo khoác ghi xám phom th?ng ??y thanh l?ch trong nh?ng ngày gió l?nh ??u tiên c?a n?m.

Hà N?i xúng xính áo ?m, Sài Gòn váy ng?n thênh thang 1 Hà N?i xúng xính áo ?m, Sài Gòn váy ng?n thênh thang 2Hà N?i xúng xính áo ?m, Sài Gòn váy ng?n thênh thang 6

Theo m?t "gi?u qu?n" tr? trung là nh?ng ý t??ng m?c ??p m?t cách ??n gi?n mà hi?u qu?.

Hà N?i xúng xính áo ?m, Sài Gòn váy ng?n thênh thang 1 Hà N?i xúng xính áo ?m, Sài Gòn váy ng?n thênh thang 2Hà N?i xúng xính áo ?m, Sài Gòn váy ng?n thênh thang 9

Nh?t Minh ch?n ph? ki?n là boots và túi xách cùng màu ?en ?n ý.

Hà N?i xúng xính áo ?m, Sài Gòn váy ng?n thênh thang 1 Hà N?i xúng xính áo ?m, Sài Gòn váy ng?n thênh thang 2Hà N?i xúng xính áo ?m, Sài Gòn váy ng?n thênh thang 12

Hoàng Mai ch?n cho mình v? ngoài cá tính không kém ph?n thanh l?ch trong nh?ng ngày ??u ?ông.

Hà N?i xúng xính áo ?m, Sài Gòn váy ng?n thênh thang 1 Hà N?i xúng xính áo ?m, Sài Gòn váy ng?n thênh thang 2Hà N?i xúng xính áo ?m, Sài Gòn váy ng?n thênh thang 15

Màu ?en ???c Hoàng Mai ch?n làm tone ch? ??o k?t h?p v?i jeans rách g?i ??y cá tính.

Hà N?i xúng xính áo ?m, Sài Gòn váy ng?n thênh thang 1 Hà N?i xúng xính áo ?m, Sài Gòn váy ng?n thênh thang 2Hà N?i xúng xính áo ?m, Sài Gòn váy ng?n thênh thang 18

Qu?n jeans ???c x?n cao và mang cùng sandal h? m?i sành ?i?u giúp t?ng th? ???c hoàn ch?nh.

Hà N?i xúng xính áo ?m, Sài Gòn váy ng?n thênh thang 1 Hà N?i xúng xính áo ?m, Sài Gòn váy ng?n thênh thang 2Hà N?i xúng xính áo ?m, Sài Gòn váy ng?n thênh thang 21

Kim Nguyen mang nét thô ?m c?a áo len c? l? k?t h?p v?i qu?n l?ng màu tr?ng mong manh.

Hà N?i xúng xính áo ?m, Sài Gòn váy ng?n thênh thang 1 Hà N?i xúng xính áo ?m, Sài Gòn váy ng?n thênh thang 2Hà N?i xúng xính áo ?m, Sài Gòn váy ng?n thênh thang 24

?em ???c các món ?? ??i l?p trên cùng t?ng th? giúp ng??i m?c luôn th?y m?i m?.

Hà N?i xúng xính áo ?m, Sài Gòn váy ng?n thênh thang 1 Hà N?i xúng xính áo ?m, Sài Gòn váy ng?n thênh thang 2Hà N?i xúng xính áo ?m, Sài Gòn váy ng?n thênh thang 27

Kim Nguyen thu hút v?i k?t h?p th?i trang khéo léo c?a mình.

Sài Gòn

Không có mùa ?ông ?? thay ??i trang ph?c nh? Hà Nôi, nh?ng nh?ng ngày cu?i n?m này th?i ti?t d?u mát c?ng khi?n phái ??p cao h?ng h?n trong th?i trang.

Hà N?i xúng xính áo ?m, Sài Gòn váy ng?n thênh thang 1 Hà N?i xúng xính áo ?m, Sài Gòn váy ng?n thênh thang 2Hà N?i xúng xính áo ?m, Sài Gòn váy ng?n thênh thang 30

M?t tua rua h?a h?n khi?n th?i trang cu?i n?m ? Sài Gòn "bùng n?".

Hà N?i xúng xính áo ?m, Sài Gòn váy ng?n thênh thang 1 Hà N?i xúng xính áo ?m, Sài Gòn váy ng?n thênh thang 2Hà N?i xúng xính áo ?m, Sài Gòn váy ng?n thênh thang 33

Nét g?i c?m, cá tính ???c th? hi?n ??y tr? trung trên k?t h?p màu ?en layer khéo léo.

Hà N?i xúng xính áo ?m, Sài Gòn váy ng?n thênh thang 1 Hà N?i xúng xính áo ?m, Sài Gòn váy ng?n thênh thang 2Hà N?i xúng xính áo ?m, Sài Gòn váy ng?n thênh thang 36

Nh?ng chi?c ba lô c? trung bình c?ng ?ang ???c ng??i tr? ? Sài Gòn yêu thích tr? l?i trong th?i gian g?n ?ây.

Hà N?i xúng xính áo ?m, Sài Gòn váy ng?n thênh thang 1 Hà N?i xúng xính áo ?m, Sài Gòn váy ng?n thênh thang 2Hà N?i xúng xính áo ?m, Sài Gòn váy ng?n thênh thang 39

Ph?i h?p áo k? s?c ?en cùng qu?n sooc ng?n giúp ng??i m?c có ???c v? ngoài thanh thoát và ??y t? tin.

Hà N?i xúng xính áo ?m, Sài Gòn váy ng?n thênh thang 1 Hà N?i xúng xính áo ?m, Sài Gòn váy ng?n thênh thang 2Hà N?i xúng xính áo ?m, Sài Gòn váy ng?n thênh thang 42

K?t h?p d? dàng ?ng d?ng trong nhi?u hoàn c?nh.

Hà N?i xúng xính áo ?m, Sài Gòn váy ng?n thênh thang 1 Hà N?i xúng xính áo ?m, Sài Gòn váy ng?n thênh thang 2Hà N?i xúng xính áo ?m, Sài Gòn váy ng?n thênh thang 45

T?ng th? màu ?en ???c thêm vào nh?ng nét k? s?c m?nh mai, sinh ??ng.

Hà N?i xúng xính áo ?m, Sài Gòn váy ng?n thênh thang 1 Hà N?i xúng xính áo ?m, Sài Gòn váy ng?n thênh thang 2Hà N?i xúng xính áo ?m, Sài Gòn váy ng?n thênh thang 48

Váy không tay màu xanh pastel cho ng??i m?c s? n?i b?t nh?t ??nh.

Hà N?i xúng xính áo ?m, Sài Gòn váy ng?n thênh thang 1 Hà N?i xúng xính áo ?m, Sài Gòn váy ng?n thênh thang 2Hà N?i xúng xính áo ?m, Sài Gòn váy ng?n thênh thang 51

T?n h??ng mùa th?i trang cu?i n?m t? nh?ng ý t??ng th?i trang ??n gi?n.


Nguồn tin: www.eva.vn
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Danh mục tin

Hỗ trợ online

Hoàng Dung
0977 068 793 - 0962 838 739

Mạng xã hội

Tin mới

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 81
  • Hôm nay: 1,688
  • Tháng hiện tại: 31,881
  • Tổng lượt truy cập: 3,184,948
thiet ke website

giftcard