13 trang phục không thể thiếu của phái đẹp hiện đại

Đăng lúc: Thứ hai - 23/11/2015 21:39 - Người đăng bài viết: admin
 

Thời trang luôn đa dạng, dành để bạn trải nghiệm những phong cách mới mẻ.

5 cách m?c skinny jeans th?t ??p cho nàng ?ùi to

Làm m?i chi?c áo s? mi tr?ng b?ng 4 cách ??n gi?n

7 cách m?c c?c ??p v?i 1 chi?c váy giá r?

5 g?i ý m?c ??p cho nàng công s? ngày cu?i thu

Ng??i ph? n? hi?n ??i có muôn vàn l?a ch?n th?i trang , nhi?u phong cách, màu s?c, ki?u dáng và c?m h?ng ?? t?n h??ng. Tuy v?y, có 13 ki?u trang ph?c sau ?ây khó lòng b? qua và ch?c ch?n nên tr?i nghi?m.

1. Váy bodycon

N?u nh? váy ôm sát c? th? v?i ch?t li?u sequins là l?a ch?n tuy?t v?i c?a bu?i t?i thì váy bodycon th?c ch?t còn ?a d?ng và ?ng d?ng nhi?u h?n th?.

Chi?c váy bodycon b?ng qu?n v?i ch?t li?u co giãn k?t h?p áo blazer hoàn toàn giúp phái ??p thanh l?ch, g?i c?m ch?ng m?c.

13 trang ph?c không th? thi?u c?a phái ??p hi?n ??i 1 13 trang ph?c không th? thi?u c?a phái ??p hi?n ??i 213 trang ph?c không th? thi?u c?a phái ??p hi?n ??i 3

2. Qu?n jeans boyfriend

Nh?ng chi?c qu?n "b?n trai" này không m?c ??nh ph? lên ng??i b?n phong cách h?m h?, phá cách. Các k?t h?p ?a d?ng có th? ?em ??n phong cách n? tính cu?n hút h?n nhi?u.

Th? jeans boyfriend v?i áo len, áo blazer m?c cùng s? mi ?? th?y ???c ?i?u cu?n hút m?i.

13 trang ph?c không th? thi?u c?a phái ??p hi?n ??i 1 13 trang ph?c không th? thi?u c?a phái ??p hi?n ??i 213 trang ph?c không th? thi?u c?a phái ??p hi?n ??i 6

3. Áo blazer không lá c?

Nh?ng chi?c blazer màu ?en ?ã tr? thành món ?? không th? thi?u c?a ph? n? nhi?u th?i k?, và ph? n? hi?n ??i thì càng không th? b? qua. Sau nhi?u ngày dài n?m nguyên trong góc t?, áo blazer có th? tr? thành c?u cánh cho b?n khi khoác ngoài k?t h?p qu?n jeans, váy ng?n...

13 trang ph?c không th? thi?u c?a phái ??p hi?n ??i 1 13 trang ph?c không th? thi?u c?a phái ??p hi?n ??i 213 trang ph?c không th? thi?u c?a phái ??p hi?n ??i 9

4. B? váy c?t eo

N?u m?t chi?c váy dài có th? kéo dài l?ng hay ?óng khung vòng eo c?a b?n thì nh?ng ki?u váy k?t h?p áo l?ng là l?a ch?n m?i m?.

Ph?n eo ???c khoe ?úng v?i cá tính và bi?u hi?n b?n mong mu?n, ??c bi?t là b?n v?n có ???c m?t b? ?? ??ng nh?t, không khó kh?n trong k?t h?p.

13 trang ph?c không th? thi?u c?a phái ??p hi?n ??i 1 13 trang ph?c không th? thi?u c?a phái ??p hi?n ??i 213 trang ph?c không th? thi?u c?a phái ??p hi?n ??i 12

5. Áo khoác l?ng

Nh?ng chi?c áo khoác l?ng c? b? ??y phong cách cho phái n? thu hút, th?t "ng?u". C?m h?ng th?i trang menswear ???c kh?i g?i dâng trào. Chi?c áo l?ng này có th? làm nên t?ng th? cá tính ?n t??ng và c?ng có th? ch? là món ?? nh?n nhá mà thôi.

13 trang ph?c không th? thi?u c?a phái ??p hi?n ??i 1 13 trang ph?c không th? thi?u c?a phái ??p hi?n ??i 213 trang ph?c không th? thi?u c?a phái ??p hi?n ??i 15

6. Áo l?ng

Danh t? crop-top (áo l?ng) ?ã tr? nên ph? bi?n h?n bao gi? h?t trong vài mùa hè g?n ?ây. Áo l?ng ?ã chinh ph?c nhi?u ph? n? h?n, không còn là lo?i áo dành riêng cho gi?i tr?.

Nh?ng ki?u áo l?ng ??n s?c ???c m?c kèm ?n ý v?i chân váy, qu?n baggy, qu?n jeans...

13 trang ph?c không th? thi?u c?a phái ??p hi?n ??i 1 13 trang ph?c không th? thi?u c?a phái ??p hi?n ??i 213 trang ph?c không th? thi?u c?a phái ??p hi?n ??i 18

7. Chân váy xòe

Tiêu bi?u cho s? ?i?u ?à, nét n? tính không th? ch?i t?, nh?ng chi?c váy xoe khi?n b?n l?p t?c thùy m? và duyên dáng. V?i nhi?u ki?u váy xòe ???c bi?t t?i nh? váy x?p ly, váy loe kèn... t? n? công s? ??n nh?ng cô nàng yêu ti?c tùng, ??u có th? làm thân v?i lo?i váy này.

13 trang ph?c không th? thi?u c?a phái ??p hi?n ??i 1 13 trang ph?c không th? thi?u c?a phái ??p hi?n ??i 213 trang ph?c không th? thi?u c?a phái ??p hi?n ??i 21

8. Qu?n bo g?u

Nh?ng chi?c qu?n bo g?u ?ã tr? nên th?i trang h?n khi ???c may v?i ch?t li?u m?i và k?t h?p c?c k? phong cách. Không còn là chi?c qu?n t?p th? thao, qu?n ?i d?o b? hay m?c nhà n?a, khi m?c cùng áo khoác, áo lông, áo blazer... ai c?ng ph?i ng?c nhiên vê ?? "ch?t" c?a chi?c qu?n.

13 trang ph?c không th? thi?u c?a phái ??p hi?n ??i 1 13 trang ph?c không th? thi?u c?a phái ??p hi?n ??i 213 trang ph?c không th? thi?u c?a phái ??p hi?n ??i 24

9. Jumpsuit

Jumpsuit là qu?n áo d?ng li?n, v?i ki?u qu?n dài, áo quây ???c ph? bi?n ?em l?i hình th? thon g?n, kéo cao chi?u dài c? th?.

Nh?ng b? jumsuit ?en ho?c sequins th?m chí còn ???c ch?n m?c ?i ti?c, s? ki?n.

13 trang ph?c không th? thi?u c?a phái ??p hi?n ??i 1 13 trang ph?c không th? thi?u c?a phái ??p hi?n ??i 213 trang ph?c không th? thi?u c?a phái ??p hi?n ??i 27

10. Chân váy midi

Chi?c chân váy dài ch?m g?i ho?c t?i ngang b?p chân, có ?? xòe b?ng huy?n di?u luôn mang l?i v? ??p c? ?i?n cho ng??i m?c.

V?i k?t h?p s? mi, áo l?ng, áo thun... váy midi tr? thành món ?? không th? thi?u trong t? ?? th?i trang c?a ph? n? hi?n ??i.

13 trang ph?c không th? thi?u c?a phái ??p hi?n ??i 1 13 trang ph?c không th? thi?u c?a phái ??p hi?n ??i 213 trang ph?c không th? thi?u c?a phái ??p hi?n ??i 30

11. Chân váy bút chì

Bi?u t??ng g?i c?m, thanh l?ch là chân váy bút chì mà b?n ch?n m?c. Dù ?i ti?c, ?i làm, ?i ch?i, ch? c?n chú ý t?i ch?t li?u, màu s?c là có ngay v? ??p ng??ng m?.

Chân váy bút chì tôn vinh ???ng cong vòng 3 và chi?c eo thon th? luôn là "v? khí" th?i trang l?i h?i c?a phái n? ngày nay.

13 trang ph?c không th? thi?u c?a phái ??p hi?n ??i 1 13 trang ph?c không th? thi?u c?a phái ??p hi?n ??i 213 trang ph?c không th? thi?u c?a phái ??p hi?n ??i 33

12. Váy suông

Nh?ng ki?u váy suông, váy có th? thay ??i tùy ý b?n th?t s? c?n cho t? ?? th?i trang. Váy suông d? dàng bi?n thàn váy th?t eo n?u thêm th?t l?ng ngang b?ng. Ngoài ra chi?c váy d? tính này ???c cho là d? k?t h?p v?i các trang ph?c, ph? ki?n khác.

13 trang ph?c không th? thi?u c?a phái ??p hi?n ??i 1 13 trang ph?c không th? thi?u c?a phái ??p hi?n ??i 213 trang ph?c không th? thi?u c?a phái ??p hi?n ??i 36

13. Váy skater

Lo?i váy l?y c?m h?ng t? nh?ng chi?c váy c?a v?n ??ng viên tr??t b?ng ngh? thu?t. Chân váy xòe r?ng, ng?n mang ??n nét n? tính, hi?n ??i. ??ng th?i váy skater còn giúp khoe ???c ?ôi chân thon.

Váy li?n skater v?i ph?n thân trên dáng corset ???c coi là vô cùng tr? trung, h?p d?n.

13 trang ph?c không th? thi?u c?a phái ??p hi?n ??i 1 13 trang ph?c không th? thi?u c?a phái ??p hi?n ??i 213 trang ph?c không th? thi?u c?a phái ??p hi?n ??i 39


Nguồn tin: www.eva.vn
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Danh mục tin

Hỗ trợ online

Hoàng Dung
0977 068 793 - 0962 838 739

Mạng xã hội

Tin mới

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 7
  • Hôm nay: 1,688
  • Tháng hiện tại: 31,784
  • Tổng lượt truy cập: 3,184,851
thiet ke website

giftcard