Tâm sự thời trang của cô giáo Sài Gòn trong ngày 20/11

Đăng lúc: Thứ tư - 09/12/2015 09:40 - Người đăng bài viết: admin
 

Cô giáo 27 tuổi dung hòa những quy định trang phục của giáo viên với sở thích thời trang cá nhân của mình bằng cách nào ?

Nh?ng ki?u áo khoác ch? em không nên ti?c ti?n mua s?m

5 g?i ý m?c ??p cho nàng công s? ngày cu?i thu

Nét thanh xuân yêu ki?u c?a m? n? Vi?t "m?c gì c?ng ??p"

3 cách m?c denim tuy?t ??p cho n? công s? ngày n?ng hanh

Cô giáo Anh Ng?c ?ã có 5 n?m ???c ch? ?ón ngày Nhà giáo Vi?t Nam, 20/11 . Là m?t cô gái yêu th?i trang, cô Anh Ng?c thích các trang ph?c n? tính, tr? trung. Tuy v?y, là m?t nhà giáo, ??ng tr??c h?c sinh, có nh?ng quy t?c trang ph?c khá nghiêm ng?t mà cô luôn ghi nh?.

D?y V?t Lý t?i m?t tr??ng trung h?c ph? thông ? Tp.HCM, nh? bao giáo viên khác, trang phu?c khi lên b?c gia?ng ???c quy ??nh là áo dài ho?c th?i trang công s?. Trang ph?c công s? ph?i có tay, có c? và chi?u dài váy, chân váy ph?i qua ??u g?i. Các tr??ng t?i TP.HCM ??u áp d?ng quy t?c này cho giáo viên.

Tâm s? th?i trang c?a cô giáo Sài Gòn trong ngày 20/11 1 Tâm s? th?i trang c?a cô giáo Sài Gòn trong ngày 20/11 2Tâm s? th?i trang c?a cô giáo Sài Gòn trong ngày 20/11 3

Cô giáo Anh Ng?c m?c Áo dài, gi?ng bài cho h?c sinh.

Tâm s? th?i trang c?a cô giáo Sài Gòn trong ngày 20/11 1 Tâm s? th?i trang c?a cô giáo Sài Gòn trong ngày 20/11 2Tâm s? th?i trang c?a cô giáo Sài Gòn trong ngày 20/11 6

Áo dài là m?t trang ph?c mà cô Anh Ng?c yêu thích.

- Theo cá nhân tôi thì áo dài là trang phu?c ??p nh?t c?a ng??i giáo viên khi lên b?c gia?ng dù xã h?i và th?i trang có ??i thay nh? th? nào ?i ch?ng n?a. Ngày m?i ra tr??ng, là m?t cô giáo tr? tôi v?i h?c sinh r?t thân thi?t. G?n 20/11 làm báo t??ng, trò làm cô c?ng bu?c 2 v?t áo dài l?i cùng nhau làm báo t??ng. Khác xa v?i hình ?nh nghiêm ngh? khi gi?ng bài.

- Là giáo viên có r?t nhi?u thi?t thòi b?i nh?ng ??nh ki?n xã h?i lâu nay luôn g?n vào ngh? giáo không ch? riêng v? tác phong, ?n m?c. H?n là ai làm công vi?c tr?ng ng??i ??u th?u hi?u nh?ng v?t v? ??c thù c?a nó.

V? v?n ?? th?i trang, ch?ng h?n nh? trang phu?c ??i th??ng, có yêu th?i trang ??n m?y thì c?ng ph?i ch?ng m?c trong l?a cho?n trang phu?c ra ???ng. B?i n?u không may g?p ??ng nghi?p ho?c ph? huynh, ?i?u mình ng?i nh?t là b? ?ánh giá không ?úng qua v? ngoài, qu?n áo.

- Trang ph?c ??i th??ng tôi thi?ch phong cách t?i gi?n, tho?i mái mà v?n có cá tính riêng.

- Cu?c s?ng c?a mình khá b?n r?n vì th? th?i trang v?i mình ? hi?n t?i ch? c?n ti?n d?ng và ??n gi?n. Th? nh?ng nó luôn chi?m 1 v? trí và s? quan tâm r?t l?n c?a mình ngay t? khi còn bé.

Tâm s? th?i trang c?a cô giáo Sài Gòn trong ngày 20/11 1 Tâm s? th?i trang c?a cô giáo Sài Gòn trong ngày 20/11 2Tâm s? th?i trang c?a cô giáo Sài Gòn trong ngày 20/11 9

Tâm s? th?i trang c?a cô giáo Sài Gòn trong ngày 20/11 1 Tâm s? th?i trang c?a cô giáo Sài Gòn trong ngày 20/11 2Tâm s? th?i trang c?a cô giáo Sài Gòn trong ngày 20/11 12

Trang ph?c ??i th??ng, cô giáo tr? yêu thi?ch phong cách t?i gi?n Minimalist, gi?n d?, tho?i mái mà v?n có cá tính riêng.

Tâm s? th?i trang c?a cô giáo Sài Gòn trong ngày 20/11 1 Tâm s? th?i trang c?a cô giáo Sài Gòn trong ngày 20/11 2Tâm s? th?i trang c?a cô giáo Sài Gòn trong ngày 20/11 15

Không s? chi?u cao lý t??ng, ?ôi chân dài, nh?ng Anh Ng?c c?ng không mu?n l?m d?ng giày cao gót.

Tâm s? th?i trang c?a cô giáo Sài Gòn trong ngày 20/11 1 Tâm s? th?i trang c?a cô giáo Sài Gòn trong ngày 20/11 2Tâm s? th?i trang c?a cô giáo Sài Gòn trong ngày 20/11 18

Trang ph?c ??n s?c, v?i dáng suit ôm v?a v?n.

Tâm s? th?i trang c?a cô giáo Sài Gòn trong ngày 20/11 1 Tâm s? th?i trang c?a cô giáo Sài Gòn trong ngày 20/11 2Tâm s? th?i trang c?a cô giáo Sài Gòn trong ngày 20/11 21

Tâm s? th?i trang c?a cô giáo Sài Gòn trong ngày 20/11 1 Tâm s? th?i trang c?a cô giáo Sài Gòn trong ngày 20/11 2Tâm s? th?i trang c?a cô giáo Sài Gòn trong ngày 20/11 24

Dù trên b?c gi?ng hay trong cu?c s?ng ??i th??ng Anh Ng?c c?ng luôn chú ý ??n v? trí m?t ng??i giáo viên.


Nguồn tin: www.eva.vn
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Danh mục tin

Hỗ trợ online

Hoàng Dung
0977 068 793 - 0962 838 739

Mạng xã hội

Tin mới

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 47
  • Hôm nay: 858
  • Tháng hiện tại: 30,306
  • Tổng lượt truy cập: 3,183,373
thiet ke website

giftcard