Phạm Hương được trao quyền quản lý Instagram của HHHV

Đăng lúc: Thứ hai - 14/12/2015 12:22 - Người đăng bài viết: admin
 

Tin vui mới nhất từ Phạm Hương đó là người đẹp được quản lý trang Instagram của Miss Universe.

Ph?m H??ng b? c? dân m?ng qu?c t? nghi ng? "dao kéo"

3 ??i th? c?a Ph?m H??ng t?i HHHV b? rò r? ?nh nóng

Ph?m H??ng mang 15 b? váy c?a Lê Thanh Hòa ?i thi HHHV

Ph?m H??ng gi?i thích v? hình ?nh 'bon chen' t?i HHHV

Pham H??ng ?ang ngày càng t?a s?ng và ???c lòng nhi?u thí sinh khác t?i HHHV 2015 b?i s? thân thi?n và hòa ??ng c?a cô v?i m?i ng??i xung quanh.

Chính vì s? t? tin và tinh th?n thi ??u nghiêm túc c?a cô, ng??i hâm m? ? Vi?t Nam và trên th? gi?i ?ã ?ng h? nhi?t tình và bình ch?n cho ng??i ??p, mong r?ng n?a ch?ng ???ng còn l?i chúng ts s? th?y thêm nhi?u ?i?u ??c bi?t c?ng nh? s? t? hào v? nh?ng gì mà Ph?m H??ng làm ???c t?i HHHV 2015.

Hi?n các ng??i ??p ?ã ?i ???c n?a ch?ng ???ng và ?ang ??n giai ?o?n n??c rút t?i Miss Universe, m?i ng??i ??u c? g?ng th? hi?n b?n thân và c? g?ng h?t s?c ?? t?a sáng trong cu?c thi này.

Tin vui m?i nh?t t? Ph?m H??ng ?ó là ng??i ??p ???c qu?n lý trang Instagram c?a Miss Universe, cô c?ng không quên g?i l?i c?m ?n ??n ng??i hâm m? ?ã ?ng h? và bình ch?n. ?ây là "vinh d?" không ph?i thí sinh nào c?ng có ???c. 

Ph?m H??ng ???c trao quy?n qu?n lý Instagram c?a HHHV 1 Ph?m H??ng ???c trao quy?n qu?n lý Instagram c?a HHHV 2Ph?m H??ng ???c trao quy?n qu?n lý Instagram c?a HHHV 3

Ng??i ??p vui m?ng thông báo tin cô ???c qu?n lý trang Instagram c?a Miss Universe, cô c?ng không quên g?i l?i c?m ?n ??n ng??i hâm m? ?ã ?ng h? và bình ch?n.

Ph?m H??ng ???c trao quy?n qu?n lý Instagram c?a HHHV 1 Ph?m H??ng ???c trao quy?n qu?n lý Instagram c?a HHHV 2Ph?m H??ng ???c trao quy?n qu?n lý Instagram c?a HHHV 6

Ph?m H??ng hòa ??ng và thân thi?n

Ph?m H??ng ???c trao quy?n qu?n lý Instagram c?a HHHV 1 Ph?m H??ng ???c trao quy?n qu?n lý Instagram c?a HHHV 2Ph?m H??ng ???c trao quy?n qu?n lý Instagram c?a HHHV 9

Ph?m H??ng ???c trao quy?n qu?n lý Instagram c?a HHHV 1 Ph?m H??ng ???c trao quy?n qu?n lý Instagram c?a HHHV 2Ph?m H??ng ???c trao quy?n qu?n lý Instagram c?a HHHV 12

Ph?m H??ng ???c trao quy?n qu?n lý Instagram c?a HHHV 1 Ph?m H??ng ???c trao quy?n qu?n lý Instagram c?a HHHV 2Ph?m H??ng ???c trao quy?n qu?n lý Instagram c?a HHHV 15

Ph?m H??ng ???c trao quy?n qu?n lý Instagram c?a HHHV 1 Ph?m H??ng ???c trao quy?n qu?n lý Instagram c?a HHHV 2Ph?m H??ng ???c trao quy?n qu?n lý Instagram c?a HHHV 18

Cô tho?i mái v?i ho?t ??ng ngoài tr?i trong b? ??m vàng t??i m?i

Ph?m H??ng ???c trao quy?n qu?n lý Instagram c?a HHHV 1 Ph?m H??ng ???c trao quy?n qu?n lý Instagram c?a HHHV 2Ph?m H??ng ???c trao quy?n qu?n lý Instagram c?a HHHV 21

Tin vui m?i nh?t t? Ph?m H??ng ?ó là ng??i ??p ???c qu?n lý trang Instargam c?a Miss Universe,


Nguồn tin: www.eva.vn
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Danh mục tin

Hỗ trợ online

Hoàng Dung
0977 068 793 - 0962 838 739

Mạng xã hội

Tin mới

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 25
  • Hôm nay: 1,220
  • Tháng hiện tại: 29,003
  • Tổng lượt truy cập: 3,182,070
thiet ke website

giftcard