Phạm Hương được dự đoán sẽ là Hoa hậu Hoàn Vũ 2015

Đăng lúc: Thứ ba - 15/12/2015 03:15 - Người đăng bài viết: admin
 

Phạm Hương đang khiến người hâm mộ phát sốt vì được dự đoán là Hoa hậu Hoàn vũ 2015

Ph?m H??ng hát "Ch? ng??i n?i ?y" b?ng mic không chuyên

Ph?m H??ng l?ng l?y v?i áo dài t? thân trong ph?n thi tài n?ng

Ph?m H??ng ???c yêu m?n khi kêu g?i bình ch?n cho Hà Thu

HH Ph?m H??ng h??ng d?n 9 ??ng tác cho thân hình s?n ch?c

Ph?m H??ng ?ang là cái tên nh?n ???c nhi?u s? quan tâm ??c bi?t c?a truy?n thông Vi?t Nam và c? th? gi?i, b?i cô là m?t trong nh?ng thí sinh gây ???c ti?ng vang và t?o ???c nhi?u ?n t??ng trong cu?c thi HHHV 2015.

Tu?n tr??c, cô b?t ng? b? ?ánh b?t kh?i top 3 ?ng c? viên cho ngôi v? HHHV, làm cho nhi?u ng??i hâm m? lo l?ng. Nh?ng m?i ?ây, trong b?ng x?p h?ng d? ?oán m?i nh?t c?a chuyên trang s?c ??p Missosology, ng??i ??p c?a Vi?t Nam b?t ng? lên ngôi ??u b?ng và làm thay ??i c? c?c di?n c?a b?ng x?p h?ng này.

Ph?m H??ng luôn n?m trong top d? ?oán ?ng c? viên cho ngôi v? cao nh?t t?i HHHV t? các chuyên gia s?c ??p hàng ??u. ??i di?n c?a Vi?t Nam c?ng luôn nh?n ???c nhi?u s? quan tâm nh?t trên t?t c? các trang thông tin liên quan ??n cu?c thi nh?: Instagram, Facebook...

Ph?m H??ng ???c d? ?oán s? là Hoa h?u Hoàn V? 2015 1 Ph?m H??ng ???c d? ?oán s? là Hoa h?u Hoàn V? 2015 2Ph?m H??ng ???c d? ?oán s? là Hoa h?u Hoàn V? 2015 3

Ph?m H??ng ???c d? ?oán là Hoa h?u Hoàn V? 2015.

Ph?m H??ng ???c d? ?oán s? là Hoa h?u Hoàn V? 2015 1 Ph?m H??ng ???c d? ?oán s? là Hoa h?u Hoàn V? 2015 2Ph?m H??ng ???c d? ?oán s? là Hoa h?u Hoàn V? 2015 6

Hình ?nh này c?ng ngay l?p t?c ???c các trang thông tin c?a Miss Universe chia s? và nh?n ???c nhi?u ph?n h?i tích c?c t? ng??i hâm m?.

Ph?m H??ng ???c d? ?oán s? là Hoa h?u Hoàn V? 2015 1 Ph?m H??ng ???c d? ?oán s? là Hoa h?u Hoàn V? 2015 2Ph?m H??ng ???c d? ?oán s? là Hoa h?u Hoàn V? 2015 9

N? c??i và hình ?nh c?a ??i di?n Vi?t Nam xu?t hi?n ? top 1 làm cho khán gi? vô cùng xúc ??ng và t? hào, dù ?ây ch? là b?ng x?p h?ng d? ?oán.

Ph?m H??ng ???c d? ?oán s? là Hoa h?u Hoàn V? 2015 1 Ph?m H??ng ???c d? ?oán s? là Hoa h?u Hoàn V? 2015 2Ph?m H??ng ???c d? ?oán s? là Hoa h?u Hoàn V? 2015 12

Tr??c ?ó ng??i ??p c?ng ???c bình ch?n là Top 5 ng??i ??p di?n bikini ??p nh?t trong ph?n thi ch?p ?nh này.

Ph?m H??ng ???c d? ?oán s? là Hoa h?u Hoàn V? 2015 1 Ph?m H??ng ???c d? ?oán s? là Hoa h?u Hoàn V? 2015 2Ph?m H??ng ???c d? ?oán s? là Hoa h?u Hoàn V? 2015 15

Cô c?ng là m?t trong 22 ng??i ??p ???c bình ch?n có g??ng m?t ??p nh?t c?a Miss Universe 2015.

Ph?m H??ng ???c d? ?oán s? là Hoa h?u Hoàn V? 2015 1 Ph?m H??ng ???c d? ?oán s? là Hoa h?u Hoàn V? 2015 2Ph?m H??ng ???c d? ?oán s? là Hoa h?u Hoàn V? 2015 18

Hình ?nh m?i nh?t c?a Ph?m H??ng khi tr? l?i ph?ng v?n cho kênh ABS - CBN.

Có th? nói Ph?m H??ng ?ã không làm nh?ng ng??i hâm m? th?t v?ng, khi liên ti?p xu?t hi?n trong các b?ng x?p h?ng ?áng tin c?y c?a nh?ng chuyên gia hàng ??u. Hy v?ng nh?ng b??c ??u thu?n l?i này s? là b? phóng v?ng ch?c ?? cô bùng n? trong ?êm chung k?t ???c di?n ra vào ngày 20/12.

Ngoài ra, m?i ?ây BTC cu?c thi ?ã công b? ?nh ch?p chân dung c?a các thí sinh Hoa h?u Hoàn v? 2015. M?i ng??i ??p là m?t bông hoa r?c r? quy?n r?:

Ph?m H??ng ???c d? ?oán s? là Hoa h?u Hoàn V? 2015 1 Ph?m H??ng ???c d? ?oán s? là Hoa h?u Hoàn V? 2015 2Ph?m H??ng ???c d? ?oán s? là Hoa h?u Hoàn V? 2015 21

Hoa h?u Venezuela Mariana Jimenez

 Ph?m H??ng ???c d? ?oán s? là Hoa h?u Hoàn V? 2015 1 Ph?m H??ng ???c d? ?oán s? là Hoa h?u Hoàn V? 2015 2Ph?m H??ng ???c d? ?oán s? là Hoa h?u Hoàn V? 2015 24

Hoa h?u Th? Nh? K?

 Ph?m H??ng ???c d? ?oán s? là Hoa h?u Hoàn V? 2015 1 Ph?m H??ng ???c d? ?oán s? là Hoa h?u Hoàn V? 2015 2Ph?m H??ng ???c d? ?oán s? là Hoa h?u Hoàn V? 2015 27

Hoa h?u Thái Lan Aniporn Chalermburanawong

 Ph?m H??ng ???c d? ?oán s? là Hoa h?u Hoàn V? 2015 1 Ph?m H??ng ???c d? ?oán s? là Hoa h?u Hoàn V? 2015 2Ph?m H??ng ???c d? ?oán s? là Hoa h?u Hoàn V? 2015 30

Hoa h?u Philippines Pia Alonzo Wurtzbach

 Ph?m H??ng ???c d? ?oán s? là Hoa h?u Hoàn V? 2015 1 Ph?m H??ng ???c d? ?oán s? là Hoa h?u Hoàn V? 2015 2Ph?m H??ng ???c d? ?oán s? là Hoa h?u Hoàn V? 2015 33

Hoa h?u Nga

 Ph?m H??ng ???c d? ?oán s? là Hoa h?u Hoàn V? 2015 1 Ph?m H??ng ???c d? ?oán s? là Hoa h?u Hoàn V? 2015 2Ph?m H??ng ???c d? ?oán s? là Hoa h?u Hoàn V? 2015 36

Hoa h?u M? Olivia Jordan

 Ph?m H??ng ???c d? ?oán s? là Hoa h?u Hoàn V? 2015 1 Ph?m H??ng ???c d? ?oán s? là Hoa h?u Hoàn V? 2015 2Ph?m H??ng ???c d? ?oán s? là Hoa h?u Hoàn V? 2015 39

Hoa h?u Ireland Joanna Cooper

 Ph?m H??ng ???c d? ?oán s? là Hoa h?u Hoàn V? 2015 1 Ph?m H??ng ???c d? ?oán s? là Hoa h?u Hoàn V? 2015 2Ph?m H??ng ???c d? ?oán s? là Hoa h?u Hoàn V? 2015 42

Hoa h?u Georgia

 Ph?m H??ng ???c d? ?oán s? là Hoa h?u Hoàn V? 2015 1 Ph?m H??ng ???c d? ?oán s? là Hoa h?u Hoàn V? 2015 2Ph?m H??ng ???c d? ?oán s? là Hoa h?u Hoàn V? 2015 45

Hoa h?u CH Dominica Clarissa Molina

 Ph?m H??ng ???c d? ?oán s? là Hoa h?u Hoàn V? 2015 1 Ph?m H??ng ???c d? ?oán s? là Hoa h?u Hoàn V? 2015 2Ph?m H??ng ???c d? ?oán s? là Hoa h?u Hoàn V? 2015 48

Hoa h?u ?an M?ch

 Ph?m H??ng ???c d? ?oán s? là Hoa h?u Hoàn V? 2015 1 Ph?m H??ng ???c d? ?oán s? là Hoa h?u Hoàn V? 2015 2Ph?m H??ng ???c d? ?oán s? là Hoa h?u Hoàn V? 2015 51

Hoa h?u Áo Amino Dagi

 Ph?m H??ng ???c d? ?oán s? là Hoa h?u Hoàn V? 2015 1 Ph?m H??ng ???c d? ?oán s? là Hoa h?u Hoàn V? 2015 2Ph?m H??ng ???c d? ?oán s? là Hoa h?u Hoàn V? 2015 54

Hoa h?u ?n ??

 Ph?m H??ng ???c d? ?oán s? là Hoa h?u Hoàn V? 2015 1 Ph?m H??ng ???c d? ?oán s? là Hoa h?u Hoàn V? 2015 2Ph?m H??ng ???c d? ?oán s? là Hoa h?u Hoàn V? 2015 57

Hoa h?u Australia


Nguồn tin: www.eva.vn
Từ khóa:

cục diện

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Danh mục tin

Hỗ trợ online

Hoàng Dung
0977 068 793 - 0962 838 739

Mạng xã hội

Tin mới

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 46
  • Hôm nay: 859
  • Tháng hiện tại: 30,307
  • Tổng lượt truy cập: 3,183,374
thiet ke website

giftcard