Phạm Hương được bình chọn mặc bikini đẹp nhất HHHV

Đăng lúc: Thứ hai - 14/12/2015 12:17 - Người đăng bài viết: admin
 

Phạm Hương được bình chọn là người đẹp diện bikini đẹp nhất trong bảng xếp hạng của Missosology.

Di?m My 6X d?o ph? v?i gu th?i trang c? ?i?n

Kính c?n th?i trang ?u ?ãi 50% + coupon 100.000?

Th?i trang ??i l?p ??y thú v? c?a ch? em Hà N?i - Sài Gòn

Gu th?i trang mùa ?ông sành ?i?u c?a m? b?u 9x

Sau khi nh?ng hình ?nh trong bu?i ch?p ?nh áo t?m ???c ??ng t?i, ??i di?n c?a Vi?t Nam ?ã nh?n ???c r?t nhi?u l?i khen ng?i b?i thân hình hoàn h?o c?a cô, và Ph?m H??ng ?ã chính th?c có m?t trongTop 12 ng??i ??p áo t?m c?a Miss Universe 2015 do trang ?ánh giá nhan s?c hàng ??u Missosology bình ch?n. ??c bi?t, Ph?m H??ng ???c bình ch?n m?c bikini ??p nh?t HHHV n?m nay.

Có th? nói ?ây là m?t trong nh?ng tin vui c?a Vi?t Nam khi ???c chú ý t?i Miss Universe 2015, m?c dù ?ây ch? là thông tin do các chuyên gia ?ánh giá, nh?ng nó c?ng ít nhi?u ?nh h??ng ??n k?t qu? c?ng nh? giúp Ph?m H??ng ???c chú ý h?n trong cu?c thi.

Ngay sau khi trang tin cho ??ng t?i b?ng x?p h?ng này, r?t nhi?u ng??i hâm m? ?ã g?i l?i chúc m?ng ??n Ph?m H??ng và mong ?ây s? là k?t qu? chính th?c trong cu?c thi, b?i thân hình và th?n thái c?a ??i di?n Vi?t Nam th?t s? n?i tr?i trong ph?n thi này, mong cô có thêm nhi?u chi?n tích m?i t?i HHHV 2015.

Theo sát Ph?m H??ng là các ??i di?n r?t m?nh và b?c l?a, các ??i di?n góp m?t trong Top 12 cùng ??i di?n Vi?t Nam l?n l??t là: Clarissa Molina (C?ng hòa Dominican), Whitney Shikongo (Angola), Kanisha Sluis (Curacao), Wendy Esperanza (Mexico), Avigail Alfatov (Israel), Mirjete Shala (Kosovo), Myriam Arevalos (Paraguay), Joanna Cooper (Ireland), Cecilie Wellemberg (?an M?ch), Jessie Jazz Vuijk (Netherlands), Olivia Jordan (M?).

Ph?m H??ng ???c bình ch?n m?c bikini ??p nh?t HHHV 1 Ph?m H??ng ???c bình ch?n m?c bikini ??p nh?t HHHV 2Ph?m H??ng ???c bình ch?n m?c bikini ??p nh?t HHHV 3

Ph?m H??ng là ng??i ??p di?n bikini ??p nh?t trong b?ng x?p h?ng c?a Missosology .

Ph?m H??ng ???c bình ch?n m?c bikini ??p nh?t HHHV 1 Ph?m H??ng ???c bình ch?n m?c bikini ??p nh?t HHHV 2Ph?m H??ng ???c bình ch?n m?c bikini ??p nh?t HHHV 6

??i di?n Vi?t Nam ???c ?ánh giá là có c?u trúc x??ng hoàn h?o cùng v?i th?n thái quy?n r?, cô th?t s? n?i b?t trong ph?n thi bikini.

Ph?m H??ng ???c bình ch?n m?c bikini ??p nh?t HHHV 1 Ph?m H??ng ???c bình ch?n m?c bikini ??p nh?t HHHV 2Ph?m H??ng ???c bình ch?n m?c bikini ??p nh?t HHHV 9

??i di?n C?ng hòa Dominica Clarissa Molina ???c ?ánh giá là r?t t? nhiên và chuyên nghi?p. Clarissa Molina ??ng ? v? trí th? 2 sau Ph?m H??ng

Ph?m H??ng ???c bình ch?n m?c bikini ??p nh?t HHHV 1 Ph?m H??ng ???c bình ch?n m?c bikini ??p nh?t HHHV 2Ph?m H??ng ???c bình ch?n m?c bikini ??p nh?t HHHV 12

V?i làn da nâu bánh m?t và ?ôi môi m?ng quy?n r? ?ã giúp ??i di?n Angola ??ng th? 3 trong b?ng x?p h?ng này.

Ph?m H??ng ???c bình ch?n m?c bikini ??p nh?t HHHV 1 Ph?m H??ng ???c bình ch?n m?c bikini ??p nh?t HHHV 2Ph?m H??ng ???c bình ch?n m?c bikini ??p nh?t HHHV 15

Ngoài ra trên trang fan page chính th?c  c?a Miss Universe, ??i di?n Vi?t Nam c?ng n?m trong Top 5 Miss bikini, cô ???c ?ánh giá là ??i th? c?nh tranh v?i ng??i ??p Colombia.

Ph?m H??ng ???c bình ch?n m?c bikini ??p nh?t HHHV 1 Ph?m H??ng ???c bình ch?n m?c bikini ??p nh?t HHHV 2Ph?m H??ng ???c bình ch?n m?c bikini ??p nh?t HHHV 18

Philippines c?ng là ??i di?n xu?t s?c có m?t trong top 5.

Ph?m H??ng ???c bình ch?n m?c bikini ??p nh?t HHHV 1 Ph?m H??ng ???c bình ch?n m?c bikini ??p nh?t HHHV 2Ph?m H??ng ???c bình ch?n m?c bikini ??p nh?t HHHV 21

Pháp.

Ph?m H??ng ???c bình ch?n m?c bikini ??p nh?t HHHV 1 Ph?m H??ng ???c bình ch?n m?c bikini ??p nh?t HHHV 2Ph?m H??ng ???c bình ch?n m?c bikini ??p nh?t HHHV 24

??i di?n Mexico Wendy Esparza c?ng ???c ca ng?i là m?t "n? th?n" trong ph?n thi này

Ph?m H??ng ???c bình ch?n m?c bikini ??p nh?t HHHV 1 Ph?m H??ng ???c bình ch?n m?c bikini ??p nh?t HHHV 2Ph?m H??ng ???c bình ch?n m?c bikini ??p nh?t HHHV 27

??i di?n Israel ???c ca ng?i là "b?c l?a" v?i v? ngoài siêu m?u

Ph?m H??ng ???c bình ch?n m?c bikini ??p nh?t HHHV 1 Ph?m H??ng ???c bình ch?n m?c bikini ??p nh?t HHHV 2Ph?m H??ng ???c bình ch?n m?c bikini ??p nh?t HHHV 30

Úc.

Ph?m H??ng ???c bình ch?n m?c bikini ??p nh?t HHHV 1 Ph?m H??ng ???c bình ch?n m?c bikini ??p nh?t HHHV 2Ph?m H??ng ???c bình ch?n m?c bikini ??p nh?t HHHV 33

??i di?n Curacao Kanisha Kluis c?ng ???c bình ch?n là m?t trong nh?ng thí sinh m?nh b?i v? ngoài t? nhiên, tho?i mái và vòng eo ??p


Nguồn tin: www.eva.vn
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Danh mục tin

Hỗ trợ online

Hoàng Dung
0977 068 793 - 0962 838 739

Mạng xã hội

Tin mới

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 22
  • Hôm nay: 1,230
  • Tháng hiện tại: 29,013
  • Tổng lượt truy cập: 3,182,080
thiet ke website

giftcard