Quán quân nam đầu tiên của VNTM ngày càng lịch lãm cuốn hút

Đăng lúc: Thứ ba - 15/12/2015 00:18 - Người đăng bài viết: admin
 

Quán quân nam đầu tiên của Vietnam’s Next Top Model lịch lãm và trưởng thành sau 10 tháng đăng quang .

Dàn chân dài hàng ??u Vi?t Nam k? chuy?n v? show LOVE

Lê Thúy hào h?ng th? ?? cho nhà thi?t k? Lê Hà

Choáng ng?p v?i trang s?c 9 t? ??ng c?a Hoàng Thùy

Á h?u Hoàng Oanh g?i c?m ?? tr??ng thành h?n

Quán quân nam ??u tiên c?a Vietnam’s Next Top Model Quang Hùng có nh?ng hình ?nh m?i vô cùng l?ch lãm và nam tính Quang Hùng tr??ng thành h?n sau 10 tháng ??ng quang ngôi v? cao nh?t c?a cu?c thi tìm ki?m ng??i m?u l?n nh?t Vi?t Nam.

M?t tin vui v?i anh chàng ng??i m?u này, Quang Hùng v?a trúng h?p ??ng qu?ng cáo v?i th??ng hi?u n??c gi?i khát Coca Cola toàn khu v?c ?ông Nam Á. Cùng v?i Quang Hùng, Quán quân Vietnam's Next Top Model 2013 Mâu Th?y c?ng là nh?ng g??ng m?t ???c l?a ch?n cho chi?n d?ch qu?ng bá n?m 2016 c?a hãng này.

Quán quân nam ??u tiên c?a VNTM ngày càng l?ch lãm cu?n hút 1 Quán quân nam ??u tiên c?a VNTM ngày càng l?ch lãm cu?n hút 2Quán quân nam ??u tiên c?a VNTM ngày càng l?ch lãm cu?n hút 3

Vi?c tr? thành nam quán quân ??u tiên c?a Vietnam’s Next Top Model 2014 ?ã mang ??n cho Quang Hùng nh?ng c? h?i và áp l?c không nh? trong su?t th?i gian qua. Quang Hùng hi?n ?ang theo ?u?i s? nghi?p ng??i m?u chuyên nghi?p.

Quán quân nam ??u tiên c?a VNTM ngày càng l?ch lãm cu?n hút 1 Quán quân nam ??u tiên c?a VNTM ngày càng l?ch lãm cu?n hút 2Quán quân nam ??u tiên c?a VNTM ngày càng l?ch lãm cu?n hút 6

Quang Hùng cùng v?i Quán quân Vietnam’s Next Top Model 2013 Mâu Th?y ???c th??ng hi?u n??c gi?i khát n?i ti?ng l?a ch?n cho chi?n d?ch qu?ng cáo m?i c?a h? sau nhi?u vòng casting g?t gao.

Quán quân nam ??u tiên c?a VNTM ngày càng l?ch lãm cu?n hút 1 Quán quân nam ??u tiên c?a VNTM ngày càng l?ch lãm cu?n hút 2Quán quân nam ??u tiên c?a VNTM ngày càng l?ch lãm cu?n hút 9

Theo k? ho?ch phát tri?n, n?m 2016 s? là m?t trong nh?ng n?m vô cùng quan tr?ng v?i Quang Hùng ti?p t?c theo ?u?i s? nghi?p ng??i m?u chuyên nghi?p và h??ng ra qu?c t? t?i nhi?u th? tr??ng và kinh ?ô th?i trang l?n khác nhau.

Quán quân nam ??u tiên c?a VNTM ngày càng l?ch lãm cu?n hút 1 Quán quân nam ??u tiên c?a VNTM ngày càng l?ch lãm cu?n hút 2Quán quân nam ??u tiên c?a VNTM ngày càng l?ch lãm cu?n hút 12

Quang Hùng s? ti?p t?c là ??i di?n tiêu bi?u c?a th? h? ng??i m?u nam hàng ??u t?i Vi?t Nam, hoàn toàn có th? t? tin và b?n l?nh ?? c?nh tranh v?i các th? h? ng??i m?u nam qu?c t? khác.

Quán quân nam ??u tiên c?a VNTM ngày càng l?ch lãm cu?n hút 1 Quán quân nam ??u tiên c?a VNTM ngày càng l?ch lãm cu?n hút 2Quán quân nam ??u tiên c?a VNTM ngày càng l?ch lãm cu?n hút 15

Nhi?u chuyên gia th?i trang d? ?oán, Quang Hùng là nhân t? tri?n v?ng b?i chi?u cao, s?c vóc ??u phù h?p v?i tiêu chu?n qu?c t? c?a các ng??i m?u nam chuyên nghi?p.

Quán quân nam ??u tiên c?a VNTM ngày càng l?ch lãm cu?n hút 1 Quán quân nam ??u tiên c?a VNTM ngày càng l?ch lãm cu?n hút 2Quán quân nam ??u tiên c?a VNTM ngày càng l?ch lãm cu?n hút 18

Anh chàng v?a có th? s?i b??c trên sàn catwalk xu?t th?n v?a là ng??i m?u ?nh và ng??i m?u qu?ng cáo ???c yêu thích.

Quán quân nam ??u tiên c?a VNTM ngày càng l?ch lãm cu?n hút 1 Quán quân nam ??u tiên c?a VNTM ngày càng l?ch lãm cu?n hút 2Quán quân nam ??u tiên c?a VNTM ngày càng l?ch lãm cu?n hút 21

Cùng ch? ?ón s? bùng n? c?a Quán quân Vietnam’s Next Top Model 2014 Quang Hùng trong n?m 2016. Nh?ng hình ?nh m?i nh?t c?a Quang Hùng th?c hi?n b?i: Photo: Shin Vox - Trang ph?c: Lý Giám Ti?n, Mas Man.

Top 4 Vietnam's Next Top Model 2013 Chà Mi r?ng r? tr? l?i Vi?t Nam sau 3 tháng làm vi?c liên t?c và trúng nhi?u h?p ??ng qu?ng cáo t?i kinh ?ô th?i trang Milan, Ý.

Hi?n t?i Chà Mi ?ang là m?t trong s? ít ng??i m?u Vi?t Nam làm vi?c t?i th? tr??ng th?i trang qu?c t? chuyên nghi?p. Khác v?i ??nh h??ng hình ?nh tr??c ?ây, Chà Mi ???c ??a vào danh sách nh?ng ng??i m?u qu?ng cáo (Commercial) ti?m n?ng và sáng giá vì cô nàng r?t ???c các nhãn hàng th?i trang hàng ??u t?i Milan yêu thích.

Chà Mi s? quay tr? l?i v?i l?ch làm vi?c t?i Vi?t Nam và ?ón giáng sinh cùng n?m m?i t?i ?ây. Không nh?ng v?y, n?m 2016, BeU Models s? ti?p t?c ??a Chà Mi phát tri?n s? nghi?p t?i kinh ?ô th?i trang Paris. Cô nàng s? làm vi?c song song t?i hai kinh ?ô th?i trang khó tính b?c nh?t th? gi?i.

Quán quân nam ??u tiên c?a VNTM ngày càng l?ch lãm cu?n hút 1 Quán quân nam ??u tiên c?a VNTM ngày càng l?ch lãm cu?n hút 2Quán quân nam ??u tiên c?a VNTM ngày càng l?ch lãm cu?n hút 24

Sau khi l?t xác ngo?n m?c v?i hình ?nh "gái quê" c?a Vietnam's Next Top Model ngày nào, Chà Mi b??c vào con ???ng tr? thành ng??i m?u chuyên nghi?p sau 1 n?m k? t? khi tr? thành Top 4 xu?t s?c nh?t cu?c thi.

Quán quân nam ??u tiên c?a VNTM ngày càng l?ch lãm cu?n hút 1 Quán quân nam ??u tiên c?a VNTM ngày càng l?ch lãm cu?n hút 2Quán quân nam ??u tiên c?a VNTM ngày càng l?ch lãm cu?n hút 27

?i?m m?nh s? h?u g??ng m?t ??m ch?t Á ?ông và n? c??i ??p, Chà Mi tr? thành ??i di?n c?a nh?ng chi?n d?ch qu?ng cáo l?n t?i Milan.

Quán quân nam ??u tiên c?a VNTM ngày càng l?ch lãm cu?n hút 1 Quán quân nam ??u tiên c?a VNTM ngày càng l?ch lãm cu?n hút 2Quán quân nam ??u tiên c?a VNTM ngày càng l?ch lãm cu?n hút 30

Chà Mi v?a tr? l?i Vi?t Nam ti?p t?c công vi?c và phát tri?n hình ?nh trong n??c ??n ??u n?m sau. Ngay sau ?ó, Chà Mi sang Paris ?? làm vi?c song song c? hai th? tr??ng và kinh ?ô th?i trang khó tính nh?t th? gi?i là Milan & Paris.

Quán quân nam ??u tiên c?a VNTM ngày càng l?ch lãm cu?n hút 1 Quán quân nam ??u tiên c?a VNTM ngày càng l?ch lãm cu?n hút 2Quán quân nam ??u tiên c?a VNTM ngày càng l?ch lãm cu?n hút 33

Có th? th?y, th? h? ng??i m?u m?i c?a Vi?t Nam ?ã và ?ang d?n kh?ng ??nh mình trong nh?ng show di?n, nh?ng chi?n d?ch qu?ng cáo, look book t?i các kinh ?ô th?i trang th? gi?i.


Nguồn tin: www.eva.vn
Từ khóa:

nước giải, hai kinh

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Danh mục tin

Hỗ trợ online

Hoàng Dung
0977 068 793 - 0962 838 739

Mạng xã hội

Tin mới

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 45
  • Hôm nay: 1,688
  • Tháng hiện tại: 31,824
  • Tổng lượt truy cập: 3,184,891
thiet ke website

giftcard