Lê Thúy hào hứng thử đồ cho nhà thiết kế Lê Hà

Đăng lúc: Thứ ba - 15/12/2015 12:03 - Người đăng bài viết: admin
 

Chân dài 9x vui vẻ và nhiệt tình khi đến thử đồ chuẩn bị cho show diễn thu đông của nhà thiết kế Lê Hà tại VDF.

G?y tr? x??ng, Lê Thúy không ng?i m?c thoáng mát

Xót xa nhìn Lê Thúy g?y tr? x??ng trên sàn di?n

Ái ng?i nhìn thân hình "que c?i" c?a Lê Thúy

C?n c?nh váy c??i ??p khó c??ng c?a Lê Thúy

Tu?n l? các nhà thi?t k? th?i trang Vi?t Nam ( VDF 2015) ?ang ngày càng ??n g?n. Các nhà thi?t k? c?ng nh? ng??i m?u tham gia tu?n l? th?i trang ?ang r?t b?n r?n v?i l?ch làm vi?c c?ng nh? t?p d?t cho t?ng show di?n ???c di?nra vào ngày 15/12/2105 t?i Htv studio s? 14 ?inh Tiên Hoàng qu?n 1 Tp.Hcm.

Tranh th? chuy?n l?u di?n ? Hà N?i cho show Love c?a nhà thi?t k? ?? M?nh C??ng, Lê Thúy ?ã có d?p g?p g? Lê Hà ?? th? các m?u thi?t k? trong b? s?u t?p thu ?ông 2015 mang tên " Be Your Self".

N? ng??i m?u r?t hào h?ng cho show di?n ??c bi?t này. ???c bi?t cô là m?t trong nh?ng “ng??i m?u ?inh” và s? trình di?n nh?ng thi?t k? quan tr?ng trong b? s?u tâp l?n này c?a n? nhà thi?t k? Lê Hà. Ngoài ra show c?ng s? quy t?u dàn ng??i m?u hàng ??u c?a Vi?t Nam nh?: Thùy Trang, Hoàng Oanh, Nguy?n H?p, ?? Hà…

Lê Thúy hào h?ng th? ?? cho nhà thi?t k? Lê Hà 1 Lê Thúy hào h?ng th? ?? cho nhà thi?t k? Lê Hà 2Lê Thúy hào h?ng th? ?? cho nhà thi?t k? Lê Hà 3

Lê Hà là m?t trong nh?ng nhà thi?t k? ???c chú ý t?i DFW, b?i cô có b? dày kinh nghi?m khi ?ã trình di?n nh?ng thi?t k? c?a cô ? nhi?u n??c nh?: M?, Nh?t, Singapore… c?ng nh? ???c ?ào t?o bài b?n t?i Vi?n m?u Th?i trang cao c?p Paris ( Ecole de la chambre de la couture de Paris) m?t trong nh?ng cái nôi s?n sinh ra r?t nhi?u NTK n?i ti?ng trên th? gi?i).

Lê Thúy hào h?ng th? ?? cho nhà thi?t k? Lê Hà 1 Lê Thúy hào h?ng th? ?? cho nhà thi?t k? Lê Hà 2Lê Thúy hào h?ng th? ?? cho nhà thi?t k? Lê Hà 6

Ngoài ra Lê Hà còn là g??ng m?t ?o?t nhi?u gi?i th??ng v? thi?t k? trong n??c nh?: Vòng chung k?t cu?c thi th?i trang , Báo th?i trang tr? và tr??ng ??i h?c M? thu?t Công nghi?p n?m 2004, gi?i nhà thi?t k? c?a n?m, cu?c thi Grand Prix n?m 2006 và gi?i 3, thi?t k? ?n t??ng và sáng t?o, cu?c thi H?i ??ng Anh và H?i M? thu?t Vi?t Nam" n?m 2002.

Lê Thúy hào h?ng th? ?? cho nhà thi?t k? Lê Hà 1 Lê Thúy hào h?ng th? ?? cho nhà thi?t k? Lê Hà 2Lê Thúy hào h?ng th? ?? cho nhà thi?t k? Lê Hà 9

V?i g??ng m?t ??m ch?t high fashion cùng chi?u cao ?n t??ng, Lê Thúy ?ã ???c Lê Hà ch?n m?t g?i vàng ?? truy?n t?i nh?ng thông ?i?p trong b? s?u t?p thu ?ông 2015"Be Your Self".

Lê Thúy hào h?ng th? ?? cho nhà thi?t k? Lê Hà 1 Lê Thúy hào h?ng th? ?? cho nhà thi?t k? Lê Hà 2Lê Thúy hào h?ng th? ?? cho nhà thi?t k? Lê Hà 12

V?i chi?u cao ?n t??ng 1m81, không có lo?i trang ph?c nào làm khó ???c n? ng??i m?u.

Lê Thúy hào h?ng th? ?? cho nhà thi?t k? Lê Hà 1 Lê Thúy hào h?ng th? ?? cho nhà thi?t k? Lê Hà 2Lê Thúy hào h?ng th? ?? cho nhà thi?t k? Lê Hà 15

Lê Thúy là m?t trong nh?ng g??ng m?t ?inh c?a show di?n l?n này.

Lê Thúy hào h?ng th? ?? cho nhà thi?t k? Lê Hà 1 Lê Thúy hào h?ng th? ?? cho nhà thi?t k? Lê Hà 2Lê Thúy hào h?ng th? ?? cho nhà thi?t k? Lê Hà 18

Cô ???c nhà thi?t k? Lê Hà ch?m sóc t? m? t?ng chi ti?t trên áo qu?n.

Lê Thúy hào h?ng th? ?? cho nhà thi?t k? Lê Hà 1 Lê Thúy hào h?ng th? ?? cho nhà thi?t k? Lê Hà 2Lê Thúy hào h?ng th? ?? cho nhà thi?t k? Lê Hà 21

? Bst này, Lê Hà khai tha?c ca?c trào l?u xu h??ng th?i trang nh?ng n?m 60, 70 ?? t?o phom dáng cho nh?ng chi?c áo khoa?c (coats) có c?u trúc r?t ??c bi?t, nh?ng chi?c áo coats v?i nh?ng h?a ti?t v?a mang nét ?p? truy?n th?ng xen l?n hi?n ??i troogn r?t ??p m?t khi ???c Lê Thúy di?n lên ng??i.

Lê Thúy hào h?ng th? ?? cho nhà thi?t k? Lê Hà 1 Lê Thúy hào h?ng th? ?? cho nhà thi?t k? Lê Hà 2Lê Thúy hào h?ng th? ?? cho nhà thi?t k? Lê Hà 24

C? hai cùng nhau làm vi?c r?t ?n ý và nhanh chóng hoàn thành công vi?c.

Lê Thúy hào h?ng th? ?? cho nhà thi?t k? Lê Hà 1 Lê Thúy hào h?ng th? ?? cho nhà thi?t k? Lê Hà 2Lê Thúy hào h?ng th? ?? cho nhà thi?t k? Lê Hà 27

N? ng??i m?u s?i b??c ??y t? tin trong m?t thi?t k? tinh t? c?a nhà thi?t k? Lê Hà.

Lê Thúy hào h?ng th? ?? cho nhà thi?t k? Lê Hà 1 Lê Thúy hào h?ng th? ?? cho nhà thi?t k? Lê Hà 2Lê Thúy hào h?ng th? ?? cho nhà thi?t k? Lê Hà 30

???c bi?t, sau khi trình di?n cho Lê Hà và tu?n l? th?i trang DFW xong, chân dài 9x s? lên ???ng sang MiLan ?? làm vi?c 


Nguồn tin: www.eva.vn
Từ khóa:

thi hội

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Danh mục tin

Hỗ trợ online

Hoàng Dung
0977 068 793 - 0962 838 739

Mạng xã hội

Tin mới

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 26
  • Hôm nay: 1,212
  • Tháng hiện tại: 28,995
  • Tổng lượt truy cập: 3,182,062
thiet ke website

giftcard