Hàng hiệu xa xỉ khiến mọi cô gái thèm muốn của Hà Hồ

Đăng lúc: Thứ tư - 02/12/2015 16:41 - Người đăng bài viết: admin
 

Hà Hồ sở hữu những chiếc túi xách, váy đầm và đôi giày hàng hiệu đắt tiền mà những cô gái khác chỉ dám đứng xa thèm muốn.

Sao m?c x?u: Hà H? gây hoang mang vì trang ph?c khó hi?u

M?c d? lu?n Hà H? v?n tho?i mái khoe ?? hi?u xa x?

Món ph? ki?n ?i?u ?à khi?n Hà H? b?t ph?n "d? d?i"

T?ng g?n li?n v?i hình ?nh nh?ng món ?? bình dân ??n t? các th??ng hi?u giá r? nh? H&M hay Zara th? nh?ng th?i gian g?n ?ây H? Ng?c Hà l?i xu?t hi?n tràn ng?p kh?p các m?t báo v?i hình ?nh m?t quý cô ??ng c?p v?i nh?ng món hàng hi?u ??t ti?n.

?ây c?ng là th?i ?i?m cô tr? thành tâm ?i?m c?a gi?i truy?n thông và d? lu?n b?i m?i tình ??y ?n ào v?i m?t doanh nhân giàu có.

M?c cho scandal b?a vây, khán gi? v?n th?y H? Ng?c Hà ch?m ch? th?c hi?n nh?ng d? án liên quan ??n âm nh?c, phong ?? sân kh?u ?n ??nh và không ng?ng làm ??p, làm m?i b?n thân b?ng nh?ng b? cánh, nh?ng chi?c túi xách và ?ôi giày hàng hi?u ??t ti?n mà nh?ng cô gái khác ch? dám ??ng xa thèm mu?n.

N?u nh? tr??c ?ây, cô th??ng xuyên ch?n trang ph?c c?a các nhà thi?t k? trong n??c ?? ?i d? ti?c, tham gia s? ki?n thì c? th? c?a n? ca s? ph? ??y hàng hi?u t? các th??ng hi?u tr? danh trên th? gi?i nh? Versace, Valentino, Dolce&Gababba, Roberto Cavalli,...

Nh?ng ?ôi giày hay túi xách c?ng không còn là món ?? "kém ti?ng" mà ch? y?u là s?n ph?m t?ng xu?t hi?n trên sàn di?n th?i trang c?a các th??ng hi?u ?ình ?ám, ???c hàng lo?t ngôi sao th? gi?i yêu thích.

1. ??m d? ti?c ??ng c?p

Hàng hi?u xa x? khi?n m?i cô gái thèm mu?n c?a Hà H? 1 Hàng hi?u xa x? khi?n m?i cô gái thèm mu?n c?a Hà H? 2Hàng hi?u xa x? khi?n m?i cô gái thèm mu?n c?a Hà H? 3

Chi?c váy Roberto Cavalli có giá g?n 90 tri?u ??ng ???c H? Ng?c Hà ch?ng di?n t?i s? ki?n c?a Next Top M? góp ph?n ch?ng minh cho ??ng c?p ngày càng th?ng hoa c?a cô

Hàng hi?u xa x? khi?n m?i cô gái thèm mu?n c?a Hà H? 1 Hàng hi?u xa x? khi?n m?i cô gái thèm mu?n c?a Hà H? 2Hàng hi?u xa x? khi?n m?i cô gái thèm mu?n c?a Hà H? 6

M?u váy c?a H? Ng?c Hà n?m trong BST Moschino Resort 2015, có giá x?p x? 30 tri?u ??ng

Hàng hi?u xa x? khi?n m?i cô gái thèm mu?n c?a Hà H? 1 Hàng hi?u xa x? khi?n m?i cô gái thèm mu?n c?a Hà H? 2Hàng hi?u xa x? khi?n m?i cô gái thèm mu?n c?a Hà H? 9

Chi?c váy Versace này c?a ng??i ??p có giá 120 tri?u ??ng

Hàng hi?u xa x? khi?n m?i cô gái thèm mu?n c?a Hà H? 1 Hàng hi?u xa x? khi?n m?i cô gái thèm mu?n c?a Hà H? 2Hàng hi?u xa x? khi?n m?i cô gái thèm mu?n c?a Hà H? 12

N? ca s? d??ng nh? r?t yêu thích th??ng hi?u Versace. M?t cây trang ph?c này ??u ??n t? th??ng hi?u Ý

Hàng hi?u xa x? khi?n m?i cô gái thèm mu?n c?a Hà H? 1 Hàng hi?u xa x? khi?n m?i cô gái thèm mu?n c?a Hà H? 2Hàng hi?u xa x? khi?n m?i cô gái thèm mu?n c?a Hà H? 15

??ng c?p trên gh? nóng v?i chi?c s? mi Dsquared2, qu?n c?a Victoria Beckham, áo jacket c?a Moschino và b?t c?a Louis Vuitton

Hàng hi?u xa x? khi?n m?i cô gái thèm mu?n c?a Hà H? 1 Hàng hi?u xa x? khi?n m?i cô gái thèm mu?n c?a Hà H? 2Hàng hi?u xa x? khi?n m?i cô gái thèm mu?n c?a Hà H? 18

Sang tr?ng trong b? ??m ?en c?a Louis Vuitton

2. D? dàng s?m túi xách hàng ch?c tri?u ??ng

Hàng hi?u xa x? khi?n m?i cô gái thèm mu?n c?a Hà H? 1 Hàng hi?u xa x? khi?n m?i cô gái thèm mu?n c?a Hà H? 2Hàng hi?u xa x? khi?n m?i cô gái thèm mu?n c?a Hà H? 21

M?u túi xách da, bi?u t??ng N? th?n ??u r?n Medusa c?a Versace có giá trên 50 tri?u ??ng.

Hàng hi?u xa x? khi?n m?i cô gái thèm mu?n c?a Hà H? 1 Hàng hi?u xa x? khi?n m?i cô gái thèm mu?n c?a Hà H? 2Hàng hi?u xa x? khi?n m?i cô gái thèm mu?n c?a Hà H? 24

Chi?c túi d?p ?inh tán n?i ti?ng c?a Valentino c?ng có trong b? s?u t?p c?a ng??i ??p. Nó có giá h?n 45 tri?u ??ng

Hàng hi?u xa x? khi?n m?i cô gái thèm mu?n c?a Hà H? 1 Hàng hi?u xa x? khi?n m?i cô gái thèm mu?n c?a Hà H? 2Hàng hi?u xa x? khi?n m?i cô gái thèm mu?n c?a Hà H? 27

Chi?c túi Dior v?i s? k?t h?p màu s?c b?t m?t ???c Hà H? k?t h?p v?i váy xòe c? ?i?n. Nó có giá 5.200 ?ô la M? (kho?ng 110 tri?u)

Hàng hi?u xa x? khi?n m?i cô gái thèm mu?n c?a Hà H? 1 Hàng hi?u xa x? khi?n m?i cô gái thèm mu?n c?a Hà H? 2Hàng hi?u xa x? khi?n m?i cô gái thèm mu?n c?a Hà H? 30

M?u túi xách mà ng??i ??p mang ?i tham d? s? ki?n c?a t?p chí Elle là dòng túi Diorama c?a Dior

Hàng hi?u xa x? khi?n m?i cô gái thèm mu?n c?a Hà H? 1 Hàng hi?u xa x? khi?n m?i cô gái thèm mu?n c?a Hà H? 2Hàng hi?u xa x? khi?n m?i cô gái thèm mu?n c?a Hà H? 33

M?u túi Chanel Boy cao c?p c?a Hà H? có giá 130 tri?u ??ng.

3. Giày Zara, H&M lép v? bên b? s?u t?p giày cao gót hàng hi?u

Hàng hi?u xa x? khi?n m?i cô gái thèm mu?n c?a Hà H? 1 Hàng hi?u xa x? khi?n m?i cô gái thèm mu?n c?a Hà H? 2Hàng hi?u xa x? khi?n m?i cô gái thèm mu?n c?a Hà H? 36

?ôi giày Louis Vuitton g?n nh? c?ng có giá h?n 20 tri?u

Hàng hi?u xa x? khi?n m?i cô gái thèm mu?n c?a Hà H? 1 Hàng hi?u xa x? khi?n m?i cô gái thèm mu?n c?a Hà H? 2Hàng hi?u xa x? khi?n m?i cô gái thèm mu?n c?a Hà H? 39

?ôi giày m?i nh?n ?inh tán ?ình ?ám c?a th??ng hi?u Valentino ?ã có trong b? s?u giày c?a H? Ng?c Hà v?i m?c giá kho?ng 21 tri?u ??ng

Hàng hi?u xa x? khi?n m?i cô gái thèm mu?n c?a Hà H? 1 Hàng hi?u xa x? khi?n m?i cô gái thèm mu?n c?a Hà H? 2Hàng hi?u xa x? khi?n m?i cô gái thèm mu?n c?a Hà H? 42

Bà m? m?t con khoe ?ôi chân sexy khi ?i ?ôi giày Christian Loboutin màu s?c r?c r?, có giá g?n 20 tri?u

Hàng hi?u xa x? khi?n m?i cô gái thèm mu?n c?a Hà H? 1 Hàng hi?u xa x? khi?n m?i cô gái thèm mu?n c?a Hà H? 2Hàng hi?u xa x? khi?n m?i cô gái thèm mu?n c?a Hà H? 45

Ti?p t?c là m?t ?ôi Christian Louboutin ??ng c?p v?i m?c giá h?n 30 tri?u ??ng

Hàng hi?u xa x? khi?n m?i cô gái thèm mu?n c?a Hà H? 1 Hàng hi?u xa x? khi?n m?i cô gái thèm mu?n c?a Hà H? 2Hàng hi?u xa x? khi?n m?i cô gái thèm mu?n c?a Hà H? 48

?ôi giày Pigelle Follies c?a th??ng hi?u ?? ?? có giá kho?ng 15 tri?u ??ng

Hàng hi?u xa x? khi?n m?i cô gái thèm mu?n c?a Hà H? 1 Hàng hi?u xa x? khi?n m?i cô gái thèm mu?n c?a Hà H? 2Hàng hi?u xa x? khi?n m?i cô gái thèm mu?n c?a Hà H? 51

20 tri?u ??ng là s? ti?n mà Hà H? không h? ti?c tay ?? t?u v? ?ôi x?ng ?an sexy c?a Versace

Hàng hi?u xa x? khi?n m?i cô gái thèm mu?n c?a Hà H? 1 Hàng hi?u xa x? khi?n m?i cô gái thèm mu?n c?a Hà H? 2Hàng hi?u xa x? khi?n m?i cô gái thèm mu?n c?a Hà H? 54

M?i ?ây, ng??i ??p khoe khéo ?ôi giày hi?u Gucci có tên Supreme lace up boot. Nó có giá g?n 50 tri?u ??ng

Hàng hi?u xa x? khi?n m?i cô gái thèm mu?n c?a Hà H? 1 Hàng hi?u xa x? khi?n m?i cô gái thèm mu?n c?a Hà H? 2Hàng hi?u xa x? khi?n m?i cô gái thèm mu?n c?a Hà H? 57

Cô còn khoe thêm ?ôi giày g?n lông ?ình ?ám c?a Gucci có giá g?n 30 tri?u ??ng

Hàng hi?u xa x? khi?n m?i cô gái thèm mu?n c?a Hà H? 1 Hàng hi?u xa x? khi?n m?i cô gái thèm mu?n c?a Hà H? 2Hàng hi?u xa x? khi?n m?i cô gái thèm mu?n c?a Hà H? 60

Tr??c ?ó m? nhân h? H? ?ã khoe khéo ?ôi gi?y có giá g?n 40 tri?u ??ng c?a Louboutin và túi xách LV h?n 90 tri?u ??ng.


Nguồn tin: www.eva.vn
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Danh mục tin

Hỗ trợ online

Hoàng Dung
0977 068 793 - 0962 838 739

Mạng xã hội

Tin mới

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 25
  • Hôm nay: 1,215
  • Tháng hiện tại: 28,998
  • Tổng lượt truy cập: 3,182,065
thiet ke website

giftcard