Hà Hồ mặc đẹp không thua kém mỹ nhân Hollywood

Đăng lúc: Chủ nhật - 06/12/2015 00:06 - Người đăng bài viết: admin
 

Cả hai đều xinh đẹp và thanh lịch với thiết kế nằm trong bộ sưu tập mới nhất đến từ nhà mốt Gucci.

2016: Tu?n l? th?i trang qu?c t? Vi?t Nam có hai mùa

Ph? ki?n lông th?ng tr? th?i trang Giáng Sinh Thái Lan

Chà Mi hóa thân ?a d?ng trong qu?ng cáo th?i trang ? Milan

X? hàng th?i trang mùa ?ông cho bé trên Deca

Nh?ng ngôi sao ? Holywood th??ng xuyên xu?t hi?n v?i các b? cánh hàng hi?u xa x?, b?i l? h? là nh?ng nhân v?t n?i ti?ng và có s?c ?nh h??ng ??n công chúng. Nh?ng gì h? m?c, h? làm ??u ít nhi?u ?nh h??ng ??n m?t b? ph?n ng??i hâm m?, ??c bi?t là gi?i tr?. Vì th? các nhà m?t l?n th??ng s? tài tr? trang ph?c cho các ngôi sao, nh?m qu?ng bá s?n ph?m c?a h? ??n nhi?u ng??i h?n.

? n??c ta , ?i?u này còn ch?a ph? bi?n, vì công ngh? th?i trang c?a Vi?t Nam ch? m?i phát tri?n g?n ?ây, các sao nhà ta th??ng ph?i t? mua ho?c r?t ít ???c tài tr? trang ph?c t? các nhà m?t l?n, H? Ng?c Hà là m?t trong nh?ng ngôi sao h?ng A c?a Vi?t Nam, vi?c xu?t hi?n v?i nh?ng b? cánh ??c ?? c?ng ch?ng t? ??ng c?p v??t tr?i c?a cô trong showbiz

M?i ?ây trên trang cá nhân c?a mình, Hà H? ?ã ??ng t?i m?t b?c ?nh khoe phong cách th?i trang c?c ch?t c?a cô khi ??n tham d? m?t bu?i tri?n lãm.

Ngay sau khi b?c ?nh c?a n? hoàng gi?i trí ???c ??ng t?i, r?t nhi?u các tín ?? th?i trang ?ã ngay l?p t?c tìm ki?m chi?c váy mà cô di?n. Nh?ng ai yêu th?i trang s? nhanh chóng nh?n ra chi?c váy classic này n?m trong b? s?u t?p Gucci Ruise16 c?a nhà m?t ?ình ?ám này, ?i?u thú v? h?n là chi?c váy ?ã ???c di?n tr??c ?ó b?i di?n viên Rachel Weisz.

Hà H? m?c ??p không thua kém m? nhân Hollywood 1 Hà H? m?c ??p không thua kém m? nhân Hollywood 2Hà H? m?c ??p không thua kém m? nhân Hollywood 3

Rachel ??n gi?n nh?ng thanh l?ch trong thi?t k? c?a Gucci khi tham d? Liên hoan phim qu?c t? Toronto.

Hà H? m?c ??p không thua kém m? nhân Hollywood 1 Hà H? m?c ??p không thua kém m? nhân Hollywood 2Hà H? m?c ??p không thua kém m? nhân Hollywood 6

Không h?n mà g?p, n? hoàng gi?i trí c?a Vi?t Nam và minh tinh màng b?c Holywood Rachel Weisz ??u di?n cùng m?t chi?c váy ?en tr?ng classic c?a Gucci, n?u nh? Rachel cá tính và quy?n l?c thì H? Ng?c Hà l?i mang v? ng?t ngào và th?i th??ng khi k?t h?p khéo léo các ph? ki?n hàng hi?u.

Hà H? m?c ??p không thua kém m? nhân Hollywood 1 Hà H? m?c ??p không thua kém m? nhân Hollywood 2Hà H? m?c ??p không thua kém m? nhân Hollywood 9

C?n c?nh chi?c váy mà hai ngôi sao di?n, giá c?a chi?c váy c? ?i?n này là  2.800 USD ( kho?ng 61,6 tri?u ??ng).

Hà H? m?c ??p không thua kém m? nhân Hollywood 1 Hà H? m?c ??p không thua kém m? nhân Hollywood 2Hà H? m?c ??p không thua kém m? nhân Hollywood 12

H? Ng?c Hà ch?ng t? s? ch?u chi khi di?n l?i nguyên cây Gucci tr?m tri?u trong look book c?a nhà m?t này.

Hà H? m?c ??p không thua kém m? nhân Hollywood 1 Hà H? m?c ??p không thua kém m? nhân Hollywood 2Hà H? m?c ??p không thua kém m? nhân Hollywood 15

Cô s?u d?ng hoa cài v?i ch?t li?u silk màu ?? c?a Gucci có ?? ?i?m tô phong cách, chi?c hoa cài này có giá 350USD ( kho?ng 7,7 tri?u ?ông).

Hà H? m?c ??p không thua kém m? nhân Hollywood 1 Hà H? m?c ??p không thua kém m? nhân Hollywood 2Hà H? m?c ??p không thua kém m? nhân Hollywood 18

Ngoài ra ?ôi giày chi?n binh v?i h?a ti?t n? c?c ch?t này c?ng ???c cô di?n, giá c?a nó là 2.300 USD ( kho?ng 56 tri?u ??ng).

Hà H? m?c ??p không thua kém m? nhân Hollywood 1 Hà H? m?c ??p không thua kém m? nhân Hollywood 2Hà H? m?c ??p không thua kém m? nhân Hollywood 21

?ôi giày này g?m hai màu ?en và ánh kim th?i th??ng, ?ây là m?t trong nh?ng s?n ph?m ???c Gucci qu?ng cáo r?m r? nh?t th?i gian g?n ?ây.


Nguồn tin: www.eva.vn
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Danh mục tin

Hỗ trợ online

Hoàng Dung
0977 068 793 - 0962 838 739

Mạng xã hội

Tin mới

Thống kê truy cập

 • Đang truy cập: 41
 • Hôm nay: 1,688
 • Tháng hiện tại: 31,820
 • Tổng lượt truy cập: 3,184,887
thiet ke website

giftcard